Palielina finansējumu Augstas pievienotās vērtības investīciju atbalsta programmai

Ministru kabinets (MK) 26. jūnija sēdē akceptēja Ekonomikas ministrijas ierosinājumu palielināt ERAF līdzfinansējumu un valsts uzņemto virssaistību apjumu atbalsta programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas", kas pēc sākotnējām prognozēm ļaus atbalstīt divas reizes vairāk komersantu projektu kā iepriekš cerēts.

Atbalsta programmas ietvaros ir saņemts 51 projekta iesniegums, kas pretendē uz līdzfinansējumu 82`039`631 lata apmērā. Līdz šim programmas kopējais finansējums bija 26`173`764 lati, kas ļautu atbalstīt 16 projektus. Šodien pieņemtais lēmums kopējā finansējuma apmēru palielina līdz 47`152`788,79 latiem, tādējādi sniedzot iespēju atbalstīt 29 projektus. Jāņem vērā, ka projektu vērtēšana notiek līdz š.g. 2. jūlijam, un šobrīd plānotais atbalstīto projektu skaits noteikts ņemot vērā iesniegto projektu vidējo apjomu, – finālā atbalstīto projektu skaits var atšķirties.

Papildus finansējums piešķirts un virssaistību apmērs palielināts no šīs pašas programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 1. kārtā neiztērētā finansējuma, kā arī no programmas "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" neiztērētā finansējuma.

Kā zināms, programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Aktivitātes ietvaros finansējumu piešķir ieguldījumiem pamatlīdzekļos – jaunu iekārtu (un aprīkojumu) iegādei un ēku un būvju būvniecībai un rekonstrukcijai. Minimālā attiecināmo izmaksu summa ir noteikta 3 milijoni latu un maksimālais atbalsta apjoms vienam projekta iesniedzējam – 3 milijoni latu. Projekta īstenošanai pieejamais maksimālais ERAF līdzfinansējuma apmērs no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām ir 35%.

Detalizētāk ar grozījumiem Ministru Kabineta 2011. gada 19. oktobra  noteikumiem Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesnieguma atlases otro un turpmākajām kārtām" var iepazīties MK mājas lapā šeit. Ar programmas nosacījumiem var iepazīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā "ES fondi".