Amatpersonu un darbinieku atalgojums

Informācija par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu publicēta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļu.

Informācija par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.