Amatpersonu atalgojums

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu, publicējam informāciju par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatpersonām izmaksāto atalgojumu.