LIAA aktuālās tāmes valsts budžeta programmu un apakšprogrammu detalizācijas līmenī

Saite uz LIAA valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālajām tāmēm: Pārskati un tāmes/ Valsts budžeta tāmes.