StarDust

Ir noslēgusies BSR Stars programmas ietvaros izstrādātā StarDust projekta īstenošana. Projekta rezultātā ir izveidoti vairāki starptautiskas klasteru sadarbības tīkli - telekomunikāciju jomā (Latvijas partneris – Latvijas IT klasteris), ūdens apstrādes tehnoloģiju jomā, dizaina jomā (Latvijas partneris – Latvijas Mākslas akadēmija) un loģistikas un ūdens transporta jomā (Latvijas partneris – Latvijas loģistikas asociācija).

2014. gadā LIAA un Ekonomikas ministrija turpina darbu ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros izveidotās Baltijas jūras reģiona inovāciju, klasteru un MVU tīklu starpvalstu vadošās programmas (BSR Stars) augsta līmeņa darba grupā. BSR Stars mērķis ir stiprināt reģiona konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi, apvienojot pētniecības un inovācijas centrus un veidojot stratēģiskas inovācijas alianses – klasterus un MVU tīklus. Latvijas klasteriem ir iespēja piedalīties klasteru sadarbības programmā Innovation Express.