Galvenās darbības sfēras privātajā sektorā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumiem Nr.857 “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums” LIAA ir šādas funkcijas:

  1. īstenot pasākumus Latvijas uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai un ārējās tirdzniecības veicināšanai;
  2. iesaistīt Latvijas ekonomikā ārvalstu investīcijas;
  3. veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, inovācijas un tehnoloģiju pārnesi;
  4. sekmēt inovatīvu uzņēmējdarbību, tai skaitā sekmējot sadarbību starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem;
  5. īstenot pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām;
  6. nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu administrēšanu;
  7. īstenot Tūrisma likumā noteiktās funkcijas.