Galvenās darbības sfēras privātajā sektorā

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai 
LIAA apkopo informāciju un sniedz konsultācijas par dažādiem ar uzņēmējdarbības uzsākšanu saistītiem jautājumiem, piemēram, kā izstrādāt un pilnveidot biznesa ideju, kā sagatavot biznesa plānu, kā reģistrēt uzņēmumu vai kādu atbalstu var saņemt no valsts. LIAA sniegs atbildes arī uz citiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Eiropas Savienības fondi 
LIAA īsteno sadarbības iestādes funkcijas Eiropas Savienības (ES) fondu administrēšanā. LIAA nodrošina ES fondu līdzfinansēto valsts atbalsta programmu ieviešanu, sniedz informāciju par esošajām un plānotajām aktivitātēm, nodrošina projektu iesniegumu pieņemšanu, izvērtēšanu, līgumu slēgšanu, maksājumu veikšanu un projektu uzraudzību. 2007.-2013. gada plānošanas periodā LIAA administrē Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda aktivitātes.

Norvēģijas finanšu instruments
Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA un Norvēģijas valsts uzņēmumu "Innovation Norway" īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas periodā līdzfinansēto programmu "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā", kuras mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, vairot "zaļās" inovācijas un veicināt "zaļo" uzņēmējdarbību, atbalstot jaunu komersantu veidošanos tehnoloģiski ietilpīgās nozarēs un esošo komersantu inovatīvu uzņēmējdarbību.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls EEN (Enterprise Europe Network) ir liela mēroga uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta tīkls, ko veido vairāk kā 600 dažādas partnerorganizācijas vairāk kā 50 valstīs. EEN nodrošina uzņēmējus ar informatīvo un konsultatīvo atbalstu, lai veicinātu to konkurētspēju un attīstību Eiropas Savienības ietvaros, kā arī ārpus tās.
Ja jums ir nepieciešama informācija par Eiropas Savienības likumdošanu, palīdzība biznesa partneru meklējumos, konsultācijas inovāciju jautājumos un informācija par Eiropas Savienības programmām, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir vieta, ar kuru sākt.

Ārējais mārketings 
LIAA ārvalstīs izplata informāciju par Latvijas tautsaimniecību, nozarēm, uzņēmumiem, projektiem, precēm un pakalpojumiem. LIAA veic tiešā mārketinga kampaņas par investīciju un sadarbības iespējām atsevišķās nozarēs pirms starptautiskām izstādēm un to laikā. LIAA organizē uzņēmēju vizītes ārvalstīs valsts augstāko amatpersonu vizīšu ietvaros, biznesa dienas, tirdzniecības misijas un uzņēmēju kontaktbiržas. LIAA veic potenciālo sadarbības partneru meklēšanu ārvalstīs, dibina kontaktus un organizē potenciālo sadarbības partneru un investoru darījuma vizītes.