Diskusija par sadarbības iespējām ar Ķīnu

Noturīgi augoša interese par Ķīnas tirgu

Š.g. 14. februārī Ekonomikas ministrijā LIAA organizēja uzņēmēju brokastis - apaļā galda diskusiju "Sadarbības iespējas ar Ķīnu”, ar mērķi neformālā gaisotnē pārrunāt Latvijas – Ķīnas ekonomisko attiecību potenciālu, pašreizējos aktuālos jautājumus, kā arī plānotos LIAA pasākumus Ķīnas tirgus apguvē. "Ķīnas tirgus ir tāls, maz zināms, nesaprotams, un mūsu galvenais uzdevums ir parādīt uzņēmējiem virzienus, kā vislabāk ieiet šajā tirgū, kā visdrošāk atrast uzticamus partnerus, apbruņot uzņēmumus ar informāciju par tirgus prasībām, tendencēm, kā arī palīdzēt jau pavisam praktiski atrast un atvērt potenciālo sadarbības partneru durvis. 2013. gadā LIAA pārstāvniecībā tika saņemti un atbildēts uz vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmumu komercpieprasījumiem par Ķīnas tirgu. Lielākoties pārtikas produktu, kosmētikas, luksusa un nišas produktu kategorijās," komentēja LIAA direktors Andris Ozols.

Viena no diskusijas lektorēm - Ieva Jonsone, SIA "NP Foods" Eksporta direktore – dalījās uzņēmuma pieredzē, rosinot uzņēmējus diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar produktu pielāgošanu eksporta tirgiem, transportēšanas un loģistikas jautājumu nozīmei, un kā tas ietekmē ātra noieta patēriņu preču (FMCG) realizāciju Ķīnā. Kā ļoti būtisku aspektu uzņēmēji atzina jautājumu, kas saistīts ar preču transporta uz Ķīnu, akcentējot, ka būtu nepieciešams saīsināt Latvijā radīto produktu transportēšanas laiku uz Ķīnu. Pašreiz preces uz Ķīnu tiek pārsvarā nogādātas, izmantojot jūras transportu, kas aizņem salīdzinoši ilgu laiku (preču nogādāšana no Latvijas uz Ķīnu aizņem 40 līdz 50 dienas), tādēļ uzsvērta dzelzceļa loma minētās problēmas risinājumam, kas ļautu samazināt transportēšanas laiku.

Jāatgādina, ka vienota dzelzceļa transporta piedāvājuma izstrādi Satiksmes ministrija ir deleģējusi VAS "LDZ Cargo".