Investīciju piesaiste Latvijā

Jaunas ārvalstu tiešās investīcijas

Ar LIAA atbalstu jau sešas ārvalstu kompānijas 2014. gada pirmajos mēnešos ir pieņēmušas pozitīvu lēmumu īstenot plānotos investīciju projektus par kopējo apjomu vairāk nekā 84 miljoniem eiro, radot vairāk nekā 430 jaunas darba vietas, projektiem pilnībā īstenojoties. Minētie investīciju projekti ietver gan esošās darbības paplašināšanu (divi uzņēmumi), gan pilnīgi jaunu investīciju realizāciju (četri projekti) tādos sektoros, kā elektronika, loģistika, viesnīcas u.c.

Vislielāko interesi potenciālie ārvalstu investori izrādījuši par investīciju iespējām metālapstrādes un mašīnbūves sektorā un, kopā ar projektiem elektronikas sektorā, tie sastāda ceturto daļu no visiem investīciju projektiem. Nākamais populārākais sektors ir globālo biznesa pakalpojumu centri, tālāk seko dzīvības zinātnes un kokapstrāde. Visvairāk potenciālo investīciju projektu pieprasījumi, ar ko LIAA strādā, saņemti no valstīm, kurās atrodas LIAA pārstāvniecības, līderpozīcijas pašreiz ieņem Zviedrija un Krievija. 2014. gada pirmajos trīs mēnešos noticis darbs pie 98 investīciju projektiem.


Noslēdzies LIAA un Latvijas Pašvaldību savienības diskusiju cikls

 2013. gada 27. novembrī tika uzsākts Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un LIAA diskusiju cikls "Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistes veicināšanā".

Pirmā diskusija tika veltīta investīciju nozīmei reģionālās attīstības veicināšanā un pašvaldību lomai investīciju piesaistē. Nākamajā diskusijā, kas notika 30. janvārī, LIAA investīciju projektu speciālisti sniedza prezentācijas par piedāvājumu gatavošanu investoriem un ieteikumus investoru uzrunāšanai, stāstot par darbu ar investīciju piedāvājumiem un projektiem un atbildot uz pašvaldību jautājumiem par veiksmīgu investīciju piedāvājumu gatavošanu. Noslēdzošajā cikla diskusijā 21. februārī uzstājās LIAA direktors Andris Ozols, ar kuru diskusijas formā pašvaldību vadītāji un pārstāvji apsprieda investīciju piesaistes šķēršļus, LIAA sniegto atbalstu uzņēmējiem, kā arī ES fondu finansējuma pieejamību, piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvim.

LIAA turpina sadarbību ar pašvaldībām gan POLARIS procesa sadarbība līgumu ietvaros, gan individuāli ar pašvaldībām, kas izrāda šādu iniciatīvu, kā arī ar LPS, atbalstot pašvaldībām nozīmīgu un investīciju piesaisti veicinošu politisku iniciatīvu virzību.

Ar diskusiju video un to materiāliem iespējams iepazīties šeit.


LIAA paraksta līgumus par sadarbību investīciju piesaistē ar Mārupes un Gulbenes novadu pašvaldībām

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, š.g. 25. martā LIAA parakstīja līgumu par sadarbību investīciju piesaistē ar Mārupes novada pašvaldību un 11. aprīlī – ar Gulbenes novada pašvaldību.

Līgumus ar LIAA par sadarbību investīciju piesaistē ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas "POLARIS process" ietvaros nu jau kopumā parakstījušas divdesmit pašvaldības. Izstrādātā metodika paredz ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības, privātā un akadēmiskā sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, piesaistot investīcijas.

Šādi līgumi tiek slēgti ar Latvijas pašvaldībām, kas ir ieinteresētas investīciju piesaistē savā pašvaldībā un gatavas ievērot līguma nosacījumus. Līgums paredz regulāru savstarpēju informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un realizēšanā, kā arī paplašina pašvaldības sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem. LIAA savas kompetences ietvaros informēs pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespējām, kā arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību, sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā.

Līgumus par sadarbību investīciju piesaistē LIAA jau ir noslēgušas ar Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils, Liepājas, Daugavpils, Jelgavas, Aizkraukles pilsētu pašvaldībām, Ventspils pilsēta un Ventspils Brīvostas pārvalde, Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Cēsu, Siguldas, Madonas, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Saldus, Bauskas un Dobeles novadu pašvaldības.