Atskats uz LIAA aktualitātēm

Parakstīts valdības nodomu protokols par derīgo izrakteņu potenciāla izpēti Latvijā Kurzemes reģionā

Š.g. 25. aprīlī Kanādas derīgo izrakteņu izpētes uzņēmums "Ginguro Exploration Inc." (Ginguro) un Latvijas valdība parakstīja nodomu protokolu par derīgo izrakteņu potenciāla izpēti Latvijā Kurzemes reģionā.

Nodomu protokols ir pirmais solis abu pušu kopīgas sadarbības virzienā. Kopš 2011. gada "Ginguro" jau izrādījusi interesi par Latvijas zemes dzīļu izpēti. Uzņēmums divus gadus ir sadarbojies ar vietējiem zinātniekiem, un sākotnējie izpētes rezultāti norāda uz potenciālu, kam nepieciešama tālāka izpēte. Nodomu protokolā minēts, ka līdz šim Latvijā nav veikti derīgo izrakteņu pētījumi tā, kā to ierosina darīt "Ginguro". Parakstot nodomu protokolu puses vēlas sadarboties izpētes jomā un, ja būs pamatojums, arī derīgo izrakteņu teritoriju tālākā attīstībā.

Izmantojot "Ginguro" starptautiska mēroga praktisko pieredzi, Latvija varēs apzināt valsts teritorijā esošos pazemes resursus. Valstī šobrīd netiek iegūtas metālu rūdas un metāli, taču šīs iniciatīvas rezultātā var pavērties iespēja attīstīt jaunu tautsaimniecības nozari – kalnrūpniecību, kas savukārt var radīt pozitīvu ietekmi citās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, būvniecības, transporta un loģistikas nozarē.

Latvijas interesēs ir nodrošināt valsts un tās iedzīvotāju ekonomisko interešu un vides aizsardzības prasību ievērošanu pazemes resursu izpētes un ieguves jomā, bet tam nepieciešams noteikts tiesiskais regulējums. Šim nolūkam valdība izveidojusi darba grupu un uzsākusi darbu pie attiecīga tiesiskā regulējuma izstrādes, kā arī Latvijas interešu definēšanas šajā jomā.

 

Notikusi pirmā nozaru ekspertu diskusija

LIAA investīciju piesaistes stratēģijas "POLARIS process" ietvaros ir uzsākusi nozaru ekspertu diskusiju ciklu. Diskusiju mērķis ir informēt klātesošos speciālistus, nozaru ekspertus par veiktajiem nozaru ekonomiskās analīzes pētījumiem, iniciēt diskusiju par pētījumos konstatēto nozaru aktuālo problēmu loku, to attīstības šķēršļiem un priekšnosacījumiem veiksmīgai investīciju piesaistei. Diskusijās aicināti piedalīties konkrētās tautsaimniecības nozares eksperti, pētījumu autori, atbildīgo ministriju pārstāvji, nevalstisko organizāciju un augstskolu pārstāvji.

Pirmā diskusija „Informāciju tehnoloģiju un globālo biznesa pakalpojumu nozaru attīstība un tās priekšnosacījumi” notika šī gada 26. maijā. LIAA direktoram Andrim Ozolam moderējot diskusiju, tās dalībnieki apsprieda galvenos problēmjautājumus un to iespējamos risinājumus. Kā būtiskākie šķēršļi šo nozaru izaugsmei tika minēti potenciāls darbaspēka trūkums tuvākajā nākotnē un nepieciešamība strādāt pie izglītības programmu pilnveidošanas atbilstoši tirgus prasībām. Informāciju par pētījumu un diskusiju rezultātiem LIAA nodos atbildīgajām ministrijām.

Otrajā cikla diskusijā "Transporta un loģistikas pakalpojumu attīstība un tās priekšnosacījumi", kas notika šī gada 2. jūlijā, tās dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka ir jāveido ciešāka sadarbība starp valsts un privātajām institūcijām, kopīgi reaģējot uz straujām transporta plūsmas izmaiņām, ko nosaka nozares globālās tendences. Kā arī tika aktualizēts jautājums par kvalificētu darbinieku trūkumu, muitas efektivitāti un kaimiņvalstu konkurenci.

Aizsākto diskusiju cikls turpināsies rudenī ar veselības, pārtikas rūpniecības, zaļo tehnoloģiju, mašīnbūves un metālapstrādes, dzīvības zinātņu un kokrūpniecības nozaru diskusijām.

 

Parakstīts līgums par sadarbību investīciju piesaistē ar Limbažu novada pašvaldību

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, LIAA šā gada 16. Jūnijā parakstīja līgumu par sadarbību investīciju piesaistē ar Limbažu novada pašvaldību.

Jau divdesmit viena pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar LIAA par sadarbību investīciju piesaistē ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas "POLARIS process" ietvaros. Izstrādātā metodika paredz ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības, privātā un akadēmiskā sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, piesaistot investīcijas.

Līgumi tiek slēgti ar Latvijas pašvaldībām, kas ir ieinteresētas investīciju, tai skaitā arī ārvalstu investīciju, piesaistē savā pašvaldībā un ir gatavas sadarboties. LIAA savas kompetences ietvaros apņemas informēt pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespējām, kā arī veicināt pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību un sniegt atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā. Pašvaldības no savas puses ir aicinātas atsaukties LIAA lūgumam sniegt informāciju par savu pašvaldību ārvalstu investoriem, kuri meklē iespējas veikt ieguldījumus Latvijā.