LIAA Biznesa forumā mudina mainīt domāšanu un padarīt biznesu cilvēcīgu

2014. gada 4. decembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicināja uzņēmējus, kā arī citus biznesa vides pārstāvjus uz gada lielāko un nozīmīgāko uzņēmējdarbībai veltīto pasākumu – LIAA Biznesa forumu. Forumā pieredzējuši ārvalstu un vietējie eksperti prezentēja savas idejas, kā strauji attīstīt biznesu, domāt ārpus rāmjiem un ieviest pārmaiņas tradicionālajās biznesa metodēs, kā arī diskutēja par dizaina, inovācijas un mārketinga lomu uzņēmējdarbībā un par to, kā piesaistīt investīcijas un uzsākt veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Biznesa foruma paneļdiskusiju ieraksti

Dienas pirmajā daļā pasākuma dalībnieki apmeklēja ekspertu paneļdiskusiju "Izaicinājumi, pārmaiņas un biznesa izaugsme", kurā piedalījās pasaulē pazīstami mārketinga, inovāciju un pārdošanas eksperti.

Ar prezentāciju „Sasniegumi inovācijās” uzstājās Hamišs Teilors (Hamish Taylor) no Lielbritānijas, kurš ieņēmis vadošos amatus tādās kompānijās kā "Procter&Gamble", "PricewaterhouseCoopers", "British Airways", "Eurostar", "Sainstury’s Bank" un "Vision". Viņš atklāja pieredzē novēroto – inovāciju radīšana saskaras ar vieniem un tiem pašiem izaicinājumiem visās nozarēs. Hamišs uzskata: lai radītu veiksmīgu inovāciju, ir jāsāk ar klientu izprašanu. Un tas jādara nevis analizējot pētījumu datus, bet gan iejūtoties to ādā. Viņš mudināja izprast, kā var palīdzēt klientam, un akcentu likt uz klienta problēmas risinājumu, ieguvumu. Bet visvairāk inovāciju eksperts uzsvēra vajadzību paraudzīties ārpus sev ierastās darbības vides un smelties idejas no citu nozaru pārstāvjiem.

Sofijas Universitātes mārketinga profesors, iesācējuzņēmumu (start-up) "MammothDB" un "Xentio" izpilddirektors Stīvs Keils (Steve Keil) no Bulgārijas aicināja aizdomāties, kāpēc mūsdienās tehnoloģijas un zinātne progresē neaptveramā ātrumā, savukārt vadīšana, inovācijas, idejas – viss, kas saistīts ar cilvēku darbu – attīstās ļoti lēni. Viņaprāt, iemesls slēpjas tajā, ka apzināti ir radīti robotiski darbinieki un lielākā daļa uzņēmēju, kā arī darbinieku seko veciem biznesa modeļiem un domāšanas sistēmām. Stīvs iesaka tās mainīt un koncentrēties uz cilvēcīgumu, nevis peļņu, jo tikai cilvēki, nevis roboti, spēj būt radoši, inovatīvi un nodrošināt ilgtspējīgu biznesu. Viņš uzskata – lai uzņēmums būtu inovatīvs, ir svarīgi izlīdzināt hierarhiju, būt atklātiem un sadarboties vienam ar otru, strādājot mazās komandās. Savukārt vadītājiem ir jāspēj būt iedvesmojošiem līderiem, un darba vidē jādominē brīvībai, nevis bailēm. Kopumā biznesam jākļūst personiskākam, jo darbs ir cilvēku dzīves daļa, un svarīgi to izbaudīt jau šobrīd.

Lielbritānijas kompānijas "The Business Booster" vadītājs un grāmatas "Selling for dummies" autors Bens Kenčs (Ben Kench) savā emocionālajā prezentācijā aicināja ikvienu atvērties, demonstrēt savu patieso būtību, būt pašam un visu darīt no sirds ar degsmi. Tas ir veids, kā ļaut uzņēmuma darbiniekiem un klientiem iedvesmoties, noticēt uzņēmuma solījumiem un gūt panākumus. Viņaprāt, būt veiksmīgam nav grūti, atliek tikai pilnībā koncentrēties uz savu ideju un mērķi, ļoti lielu nozīmi pievērst cilvēkiem un attiecībām, būt enerģijas pilniem un veseliem gan fiziski, gan mentāli, kā arī nepārtraukti mācīties, iedvesmoties no veiksmīgiem līderiem, bet tos nekopēt. Bens uzskata, ka šis ir labākais laiks, lai paveiktu iecerēto un būtu biznesā, tāpēc jādara mīlams darbs, kam noteikti sekos panākumi.

Foruma otrā daļa sastāvēja no prezentācijām un diskusijām paralēlās darba grupās, kur veiksmīgi Latvijas uzņēmēji un dažādu nozaru ārvalstu eksperti apmainījās viedokļiem par dizaina un inovācijas nozīmi veiksmīgā uzņēmējdarbībā, sprieda par mārketinga lomu uzņēmumā, kā arī dalījās investoru piesaistes un sekmīga biznesa uzsākšanas pieredzē.

Paneļdiskusijā "Dizains un inovācija veiksmīgā uzņēmējdarbībā" dizaina eksperti runāja par veiksmīga dizaina un produkta pamatnosacījumiem. Speciālisti iezīmēja šī brīža globālās tendences – tiekšanos uz dabu, dabisku formu un materiālu izmantošanu un kaislību uz ēdienu. Tomēr eksperti bija vienisprātis – sajūtot aicinājumu un atrodot īsto darbības nišu, ir jāpaļaujas uz savu intuīciju un jādarbojas ar aizrautību. Tad sasniegumi dos gandarījumu. Tika uzsvērts, cik ļoti svarīgi ir peļņu nenostādīt par mērķi, bet saprast patērētāju, lai radītu tam saistošu produktu ar iespaidīgu stāstu, kurš ir atšķirīgs un veido ilgtermiņa attiecības ar klientu.

Paneļdiskusijā "Mārketings – uzņēmuma dzinējspēks" Lielbritānijas mārketinga un zīmolvedības eksperti runāja par to, cik svarīgi ir izprast klientu, viņam doto solījumu, sajūtas un emocijas, uz kuru pamata patērētāji izdara izvēli. To apstiprināja veiksmīgi pašmāju uzņēmēji, atklājot, ka tieši mārketinga speciālisti ir tie, kuri rada produktu, tā vēstījumu, ar to saistītās emocijas un ir klāt biznesa stratēģijas un svarīgu lēmumu pieņemšanā. Tika secināts, ka produktam īpašu vērtību var dot gan vēsturiskā saikne un atbilstība globālajām tendencēm, gan deficīta raksturs. Tomēr pats svarīgākais ir veidot uzņēmuma reputāciju, panākot, ka par to runā patērētāji, kas sajūt ar uzņēmumu emocionālu saikni, uzticību un demonstrē atgriezenisko saikni. Eksperti ieteica pārbaudīt mārketinga vēstījumu un reklāmas, pirms tām tiek tērēta nauda, lai saprastu, ar kādu ziņojumu var sasniegt mērķa auditoriju.

Paneļdiskusijā "Investoru piesaiste un veiksmīga biznesa uzsākšana" uzņēmēji dalījās pieredzē par to, kā uzsākt savu biznesu Latvijā un piesaistīt finansējumu. Tika apspriesta naudas nepieciešamība, uzņēmuma attīstīšana un eksporta iespējas. Latviju atzina par lielisku vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai, turklāt diskusijas dalībnieki atzina – nevajag censties līdzināties kādam citam, bet atrast savu tirgus nišu, domāt radoši, izmantot vietējo zinātnieku potenciālu un fokusēties uz izcilu produktu attīstīšanu.

Foruma ietvaros bija arī iespēja saņemt individuālas LIAA ekspertu konsultācijas par Eiropas Savienības fondu atbalstu un pieejamo finansējumu uzņēmējdarbības un eksporta uzsākšanai un attīstīšanai.