Latvijas uzņēmēji dodas vizītē uz Norvēģijas Karalisti

No 2015. gada  gada 18. līdz 19. martam plaša Latvijas uzņēmēju delegācija dodas uz Norvēģijas Karalistes galvaspilsētu Oslo, lai piedalītos Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizītē. Vizītes mērķis ir paplašināt divpusējo sadarbību, meklējot jaunus eksporta tirgus ražotājiem, un piesaistītu investīcijas.

Biznesa delegācijas sastāvā ir vairāk kā 40 Latvijas vadošie uzņēmumi pārstāvot IKT, kokapstrādes, transporta un loģistikas, ķīmijas un farmācijas, izglītības, finanšu, kosmētikas, dizaina un tekstilrūpniecības, projektēšanas un celtniecības, metālapstrādes, mašīnbūves un citas jomas.

Latvijas biznesa delegācijai Oslo notiks biznesa forums un divpusējās tikšanās abu valstu uzņēmējiem, nozaru apaļā galda diskusijas, darba grupu un individuālās tikšanās. Vizītes ietvaros plānots apmeklēt starptautisko sertifikācijas un inovāciju inkubatora uzņēmumus.

Uzsākot vizīti, trešdien, 18. martā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Norvēģijā Latvijas uzņēmēju delegācijai organizē informatīvo semināru par Norvēģijas ekonomiku un biznesa kultūru, pēc kura sekos  Latvijas - Norvēģijas biznesa forums. Foruma ietvaros notiks paneļdiskusija „Veiksmīga uzņēmējdarbība starp Norvēģiju un Latviju”, kā arī paralēlās nozaru sesijas: „Pasīvās mājas un energoefektivitāte’, „Izglītības nozīme inovatīvu uzņēmumu radīšanā, veicinot start-up kopienu”, „Uzņēmējdarbība Norvēģijā” un „Uzņēmējdarbība Latvijā”, kurās piedalīsies abu valstu uzņēmēji. Pēc biznesa foruma notiks divpusējās tikšanās un individuālie uzņēmumu apmeklējumi.

Ceturtdien, 19.martā biznesa delegācijas pārstāvji apmeklēs starptautiskās sertifikācijas, testēšanas un riska vadības uzņēmumu „DNV GL Group” un inkubatoru „Kjeller Innovasjon”, kurš nodarbojas ar jaunu uzņēmumu biznesa attīstību un finansiālu palīdzību. Latvijas uzņēmējiem plānotas arī individuālās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Vizītes programma Latvijas uzņēmējiem tiek veidota sadarbībā ar  LIAA pārstāvniecību Norvēģijā, LIAA partnerinstitūcijām Oslo un Latvijas Republikas vēstniecību Norvēģijā.

Latvijas ekonomiskā sadarbība ar Norvēģiju:

Norvēģija ir bagāta valsts, tās iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ir 9. lielākais pasaulē. Attīstīta ieguves rūpniecība, zvejsaimniecība, kuģu būve, kokrūpniecība, celulozes un papīra ražošana, metālapstrāde, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas rūpniecība un tekstilrūpniecība.

2014. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Norvēģiju bija 431,9 milj. EUR, kas ierindoja Norvēģiju 16. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Norvēģiju bija 342,9 milj. EUR, kas veido 2,4% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports – 89 milj. EUR, kas veido 0,6% no Latvijas importa. Salīdzinājumā ar 2013.gadu eksports ir samazinājies par 5%, bet imports ir pieaudzis par 6%. 2014.gadā Norvēģija bija Latvijas 10. nozīmīgākais eksporta un 26. nozīmīgākais importa partneris. Tirdzniecības bilance ar Norvēģiju bija pozitīva (253,9 milj. EUR).

Galvenās Latvijas eksporta preces uz Norvēģiju ir metālu un koksnes izstrādājumi. Visvairāk no Norvēģijas ieved minerālproduktus, dzīvniekus un lopkopības produkciju.

2014. gada beigās Norvēģijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija 662,9 milj. EUR, savukārt Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Norvēģijā bija 19,1 milj. EUR apmērā.

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv