LIAA uzsāk uzņēmēju iesniegumu pieņemšanu Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmā

2016. gada 15. martā

Ar šī gada 15. martu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk līguma slēgšanu ar uzņēmējiem par atbalsta piešķiršanu programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.

Programmas mērķis ir veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, kā arī nodrošinot Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbību.

Uzņēmēji programmas ietvaros varēs saņemt atbalstu tādos starptautiskās konkurētspējas veicināšanas pasākumos kā dalība starptautiskās izstādēs ar nacionālo vai individuālo stendu, dalība tirdzniecības misijās, ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs, LIAA organizētās augstu amatpersonu vizītēs ārvalstīs, LIAA konsultāciju izmaksas kā arī atbalstāmas būs darbības ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai.

Šajā aktivitātē uz atbalstu var pretendēt tikai sīko (mikro), mazo un vidējo komercdarbību statusam atbilstoši sekojošie atbalsta saņēmēji: komersanti; kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības; zemnieku un zvejnieku saimniecības; individuālie uzņēmumi; biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības; nodibinājumi, ja starp dibinātājiem vai to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības.

Atbalstu par projektiem, kas neietvert saimnieciskas darbības, varēs saņemt ostu pārvaldes; pašvaldības; plānošanas reģioni.

Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums – 36 268 775 euro.  Atbalsta intensitāte ir 80% individuāli rīkotajiem pasākumiem un 100% - dalībai LIAA nacionālajos stendos un saņemot LIAA konsultācijas.

Projektu iesniegumu pieņemšana norisināsies no 2016. gada 15. marta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Komersanti, kuri jau ir veikuši kādas darbības sava uzņēmuma starptautiskās konkurētspējas veicināšana pēc 2015. gada 1. septembra, iesniedzot izmaksu apliecinošos dokumentus, arī var pretendēt uz atbalstu šajā programmā.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra  noteikumiem Nr.678 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 (trešdienās līdz plkst. 19:00) vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par programmu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi”. Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.

2016. gada 14. martā  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) parakstīja līgumu ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CLFA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās programmas “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” finansējuma saņemšanu.

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv