Mērķi un kompetences

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos.

Savas 20 gadu ilgās darbības laikā aģentūra ir veikusi pasākumus un sniegusi pakalpojumus Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem, sekojot uzņēmējdarbības vides attīstībai un ārējo tirgu prasībām, izvērtējot savas darbības efektivitāti, salīdzinot to ar pasaules labāko praksi, rezultātā ieviešot savā praksē aizvien jaunus darbības paņēmienus.

LIAA par savu galveno uzdevumu uzskata Latvijas uzņēmumu konkurētspējas celšanu, kas īpaši aktuāla kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) un  integrācijas Eiropas kopējā tirgū. Jaunie apstākļi radīja nepieciešamību LIAA rast jaunus paņēmienus uzņēmēju konkurētspējas sekmēšanai, tai skaitā efektīvi izmantot ES fondu finansējumu.

LIAA uzņēmējiem piedāvā integrētu risinājumu, ne tikai sniedzot pakalpojumu kompleksu investīciju projektu realizācijai un ārējās tirdzniecības veicināšanai, bet arī ieviešot un administrējot ES fondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas uzņēmējiem. Spēja piedāvāt uzņēmēju vajadzībām atbilstošus risinājumus raksturo pašas aģentūras konkurētspēju, ko lielā mērā nosaka tās darbinieku zināšanas un uzkrātā pieredze.