Informācija par 2017. gada iepirkumu rezultātiem (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.'' panta (10) daļu)

Iepirkuma identifikācijas Nr.Informācija par iepirkumu
LIAA 2017/99 ERAFPašapkalpošanās kioska programmnodrošinājumu izstrāde perifēro iekārtu darbināšanai
LIAA 2017/79 ERAFRegulāru komunikācijas nodrošināšanu par Latvijas tūrisma piedāvājumu Facebook lapā “Atklāj Latviju no jauna” latviešu valodā; “Idejas brīvdienām” apskata veidošana portālam www.latvia.travel; Facebook lapas izveidi un uzturēšanu krievu valodā ar mērķi nodrošināt regulāru komunikāciju par Latvijas tūrisma piedāvājumu krieviski runājošos mērķa tirgos; oriģinālrakstu izstrādi krievu valodā portālam www.latvia.travel
LIAA 2017/58 ERAFIepirkuma priekšmets ir rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumi tādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem kā izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi” 42.punktā minētajam komersantam
LIAA 2017/54 ERAFLatvijas nacionālā stenda izstrādes, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, apkalpošanas pakalpojumi starptautiskajā izstādē “CPhI Worldwide 2017”
LIAA 2017/52 ERAFEkspertu pakalpojumi tehnoloģiju komercializācijas potenciāla izvērtēšanai tehnoloģiju pārneses projektos. (Iepirkuma 3., 4., 6-17. daļa)
LIAA 2017/36Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
LIAA 2017/33 ERAFLatvijas nacionālā stenda izstrāde, transportēšana, noma, uzstādīšana un apkalpošana starptautiskajā izstādē „IMEX 2017”
LIAA 2017/30 ERAFDalība starptautiskajā izstādē "WorldFood Warsaw 2017"
LIAA 2017/29 ERAFSatura izstrāde četriem reklāmas videoklipiem un četru videoklipu izstrāde Latvijas tēla atpazīstamības veicināšanai
LIAA 2017/28 ERAFDalība starptautiskajā izstādē "GITEX 2017"
LIAA 2017/27 ERAFPublikāciju ievietošana plašsaziņas līdzekļos
LIAA 2017/26 ERAFDarījumu tūrisma foruma “MCE Central &Eastern Europe” noslēguma vakara organizēšana
LIAA 2017/25 ESF/ERAF/KFEksperta pakalpojumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” un 3.5.2.2.aktivitātē „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” īstenoto projektu finanšu rādītāju (ieņēmumu, izdevumu, neto peļņas) aprēķināšanai
LIAA 2017/24 ERAFLatvijas nacionālā stenda izstrādes, nomas, uzstādīšanas, apkalpošanas un transportēšanas pakalpojumi starptautiskajā izstādē "COSMOPROF BOLOGNA 2017"
LIAA 2017/ 22 ERAFDalība starptautiskajā farmācijas izstādē "CPhI 2017"
LIAA 2017/ 21 ERAFDalība starptautiskajā būvniecības izstādē "BATIMAT 2017"
LIAA 2017/17Dalības organizēšana starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 2017”
LIAA 2017/16 ERAFEkspertu paneļdiskusijas organizēšana pasākuma “Riga Venture Summit” ietvaros
LIAA 2017/15 ERAFPublikāciju sērijas izstrāde par tūrisma iespējām Latvijā ziemas sezonā un to publicēšana Lietuvas vadošā laikraksta "Lietuvos rytas" pielikumā "Gyvenimo būdas" (“Dzīvesveids”) un portālā www.lrytas.lt
LIAA 2017/14 ERAFLatvijas nacionālā stenda izstrādes, nomas, uzstādīšanas, apkalpošanas un transportēšanas pakalpojumi starptautiskajā izstādē „FOODEX JAPAN 2017”
LIAA 2017/13 ERAFVizītkaršu drukas darbu un piegādes pakalpojumu nodrošināšana
LIAA 2017/10 ERAFVietējā tūrisma piedāvājuma popularizēšana ar vizuāli atraktīvu, dinamisku un informatīvu raidījumu “Karaliste” Latvijas Televīzijā
LIAA 2017/12 ERAFMašīnbūves un metālapstrādes nozaru biznesa foruma organizēšana
LIAA 2017/ 9 ERAFDalība starptautiskajā izstādē „Marche du Film”
LIAA 2017/8 ERAFPrezentāciju tehniskā aprīkojuma (displeji, webkameras, minidatori, audiosistēma) piegāde Reģionālo Biznesa inkubatoru nodaļu darbības nodrošināšanai
LIAA 2017/ 6 ERAFDalība starptautiskajā izstādē "Frankfurt Book Fair 2017"
LIAA 2017/ 4 ERAFKafijas paužu nodrošināšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vajadzībām Nr. 1
Kafijas paužu nodrošināšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vajadzībām Nr. 2
Kafijas paužu nodrošināšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vajadzībām Nr. 3
Kafijas paužu nodrošināšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vajadzībām Nr. 4
Kafijas paužu nodrošināšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vajadzībām Nr. 5
LIAA 2017/3 ERAFKravas pārvadājumu nodrošināšana LIAA organizētajiem eksporta veicināšanas pasākumiem
LIAA 2017/ 2 ERAFDalība starptautiskajā mēbeļu izstādē „Kind + Jugend 2017”