Iepirkumu procedūru ziņojumi (28.02.2017. MK noteikumi Nr.107 21. punkts)

Iepirkuma identifikācijas Nr.Informācija par iepirkumu
LIAA 2017/181 ERAF„Latvija 100” vietējā tūrisma veicināšanas kampaņas koncepcijas izstrāde un realizācija
LIAA 2017/39 ERAFDalība starptautiskajā izstādē “IBTM World 2017”
Līguma teksts
LIAA 2017/19 ERAFDalība starptautiskajā izstādē “NY NOW”
Līguma teksts
LIAA 2017/107 ERAFDalība starptautiskajā izstādē “IMM Cologne 2018”
Līguma teksts
LIAA 2017/73 ERAFDalība starptautiskajā izstādē “IMEX 2018”
LIAA 2017/98 ERAFLietotāja balss augstuma noteikšanas rīka prototipa izstrāde
LIAA 2017/97 ERAFLatvijas reprezentatīvā stenda izbūve (būvdarbi un iekārtu piegāde un uzstādīšana) LIAA valdījumā esošajā telpā starptautiskajā lidostā “Rīga” (Mārupe, LV-1053) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai
LIAA 2017/91 ERAFPašapkalpošanās kioska programmnodrošinājuma izstrāde perifēro iekārtu darbināšanai un fiskālā moduļa izstrāde Biznesa inkubatora klientam
LIAA 2017/60 ERAFJauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas pakalpojumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” 42.punktā minētajam komersantiem
LIAA 2017/59 ERAFJauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” 42.punktā minētajam komersantiem
LIAA 2017/80LIAA struktūrvienību darbības nodrošināšanai nepieciešamā autotransporta noma
Līguma teksts. 1.daļa.
Līguma teksts. 2.daļa.
LIAA 2017/61 ERAFKravas pārvadājumu nodrošināšana LIAA organizētajiem eksporta veicināšanas pasākumiem
LIAA 2017/ 75 ERAFTehnoloģiju pārneses programmas sniegtā atbalsta popularizēšanas pasākuma satura izstrāde un nodrošināšana un ārvalstu un vietējo lektoru piesaiste un nodrošināšana jaunrades festivāla iNovuss ietvaros
LIAA 2017/11 ERAFLIAA vajadzībām nepieciešamo komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana
Ziņojuma pielikums
Līguma teksts
LIAA 2017/ 1 ERAFInformatīvu materiālu maketēšanas, drukas un piegādes pakalpojumu nodrošināšana
Ziņojuma pielikums