Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpu nomas izsole

Saskaņā ar MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” tiek publicēti aktuālie telpu iznomāšanas izsoles dati.