Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpu nomas izsole

Saskaņā ar MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” tiek publicēti aktuālie telpu iznomāšanas izsoles dati.

Kontaktpersona: Inga Kazaka, 67039457

Nomas objekta veids
Adrese
Nedzīvojamās iekštelpas
Krīvu iela 11, Rīga
Maksimālais iznomāšanas termiņš2018.gada 31.decembris
Citi iznomāšanas nosacījumiNomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (tiek aprēķināta proporcionāli iznomātajām platībām), apkuri (tiek aprēķināta proporcionāli ēkas kopējai platībai), kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļu un nodevu maksājumi, kurus maksāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir pienākums nomniekam. Nav tiesības nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoliPirmā mutiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā
Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtībaPretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518.kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00) līdz 2018.gada 3.augustam plkst.17.00.
Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā.
Izsoles norises laiks un vieta, kārtība
Izsoles nolikums
Izsole notiks LIAA 517.kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 2018.gada 6.augustā plkst. 13.00. Izsoles solis - 0,25EUR/ m2 (bez PVN).
Nomas līguma projektsNomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiksDarba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, iepriekš vienojoties ar Raivi Zvaigzni, tālr.29458639, Saimnieciskās nodaļas vadītāju

 

Lotes Nr.Būves kadastra apzīmējumsStāvsTelpu grupas kadastra apzīmējumsTelpas Nr.
(saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu)
Telpu platība, m2Lietošanas mērķis
10100 115 0309 00210014512,9Ražošanas telpas
20100 115 0309 00210014613,4Ražošanas telpas
30100 115 0309 00210014712,9Ražošanas telpas
40100 115 0309 00210015111,2Ražošanas telpas
50100 115 0309 00210015234,8Ražošanas telpas
60100 115 0309 00210015341,5Ražošanas telpas
70100 115 0309 00210015411,2Ražošanas telpas
80100 115 0309 00210015511,3Ražošanas telpas
90100 115 0309 00210015615,0Ražošanas telpas
100100 115 0309 00210015714,7Ražošanas telpas
110100 115 0309 00210015814,5Ražošanas telpas
120100 115 0309 00210015948,0Ražošanas telpas
130100 115 0309 00210016128,8Ražošanas telpas
140100 115 0309 00210016324,8Ražošanas telpas
150100 115 0309 00210016423,5Ražošanas telpas
160100 115 0309 00210016613,5Ražošanas telpas
170100 115 0309 00210016713,4Ražošanas telpas
180100 115 0309 00220022342,4Biroja telpas
190100 115 0309 00220024613,1Biroja telpas
200100 115 0309 00220024813,8Biroja telpas
210100 115 0309 00220024913Biroja telpas
220100 115 0309 00220025012,8Biroja telpas
230100 115 0309 00220027112,5Biroja telpas
240100 115 0309 00220027213,6Biroja telpas
250100 115 0309 00220027317,1Biroja telpas
260100 115 0309 0022002748,3Biroja telpas
270100 115 0309 0022002762,4Biroja telpas
280100 115 0309 0023003342,3Ražošanas telpas
290100 115 0309 00230031019,7Biroja telpas
300100 115 0309 0023003111,1Biroja telpas
310100 115 0309 00230031219Biroja telpas
320100 115 0309 0023003131,1Biroja telpas
330100 115 0309 002-10074510,9Ražošanas telpas


Mutiskās izsoles nolikums