Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpu nomas izsole

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" tiek publicēti aktuālie telpu iznomāšanas izsoles dati.