Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpu nomas izsole

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" tiek publicēti aktuālie telpu iznomāšanas izsoles dati.

Kontaktpersona: Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs, tālr. 29458639

Nomas objekta veidsNedzīvojamo iekštelpu grupas – 12 lotes
AdreseKrīvu iela 11, Rīga
Maksimālais iznomāšanas termiņš2018. gada 31. decembris
Citi iznomāšanas nosacījumiNomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (tiek aprēķināta proporcionāli iznomātajām platībām), apkuri (tiek aprēķināta proporcionāli ēkas kopējai platībai), kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļu un nodevu maksājumi, kurus maksāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir pienākums nomniekam.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoliPirmā mutiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā
Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtībaPretendents savu pieteikumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518.kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00). Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā.
Izsoles norises laiks un vieta, kārtībaIzsoles notiks Krīvu ielā 11, Rīgā 2018. gada 28. maijā plkst. 12.30-15.15. Izsoles solis – 0.25 EUR/ m2 (bez PVN).

 

Izsoles nr.p.k.Būves kadastra apzīmējumsStāvsTelpu grupas kadastra apzīmējumsTelpas Nr.
(saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu)
Telpu platība, m2Nomas maksa EUR /m2 (bez PVN) mēnesīLietošanas mērķis
11 001 150 309 002100126,31,3251.35.33Sabiedriskā ēdināšana
21 001 150 309 002-100816,17,23204.74.35Ražošanas telpas
31 001 150 309 002300361-66,68-77304.25.69Ražošanas telpas
41 001 150 309 0022,3002,00322,362.26.6Ražošanas telpas
51 001 150 309 01220031-10200.25.88Biroja telpas
61 001 150 309 00230033910.75.33Biroja telpas
71 001 150 309 002,
1 001 150 309 012
1, -1, -1, 1, 2001,007,008 001,00210,11,13,34,42,48,49,2-14,16,19-25,1-12 2-9,12-7,19,20,10,111619.74.46Ražošanas telpas
81 001 150 309 002300335,36,38,41,42,47-50,58,59216.85.69Biroja telpas
91 001 150 309 002100145,46,47,51-59,61,63,64,66,67345.46.14Ražošanas telpas
101 001 150 309 01210021,2,3,5-9169.85.15Ražošanas telpas
111 001 150 309 00220024512.95.33Biroja telpas
121 001 150 309 002-10081441.54.35Noliktavas telpas

Nomas līguma projekts un nolikumi:

Nomas līguma projekts

Izsoles nolikums Nr.1
Izsoles nolikums Nr.2
Izsoles nolikums Nr.3
Izsoles nolikums Nr.4
Izsoles nolikums Nr.5
Izsoles nolikums Nr.6
Izsoles nolikums Nr.7
Izsoles nolikums Nr.8
Izsoles nolikums Nr.9
Izsoles nolikums Nr.10
Izsoles nolikums Nr.11
Izsoles nolikums Nr.12