Projekts “Energoefektivitātes pasākumu veikšana valsts ēkā Pērses ielā 2, Rīgā”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 2018. gada 14. novembrī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/054 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana valsts ēkā Pērses ielā 2, Rīgā” īstenošanu. Projekts tiek realizēts  Ministru kabineta 2016. gada 9.augusta noteikumu Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.

Projekta kopējie izdevumi  ir 1 923 214 euro, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi - 1 668 290 euro. Atbalsta summas Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 1 418 046,50 euro, un valsts budžeta finansējums -  250 243.50 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 33 mēneši.

Projekta “Energoefektivitātes pasākumu veikšana valsts ēkā Pērses ielā 2, Rīgā” mērķis ir veikt valsts ēkas Pērses ielā 2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus, tādejādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā. Ņemot vērā būves tehniskās apsekošanas ietvaros konstatētās problēmas un ieteikumus, ēkas energosertifikātā tika noteikti ekonomiski pamatoti energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, kurus plānots īstenot projekta ietvaros, tādējādi dodot arī ieguldījumu SAM pasākuma un atlases mērķa sasniegšanā. Īstenojot energosertifikātā ieteiktos astoņus pasākumus, plānotais enerģijas ietaupījums pēc renovācijas darbu īstenošanas sastāda 47,73 % gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā enerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas.

Projekta īstenošanas statuss uz 2019. gada 17. aprīli

Projekta ietvaros ir izstrādāta tehniskā dokumentācija ēkas Pērses ielā 2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanai un būvprojektam ir veikta ekspertīze.