Noslēgtie līgumi

2018

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.01.2018. – 27.09.2018.

2017

Noslēgtie līgumi laika periodā 21.10.2017. – 31.12.2017.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.01.2017. – 20.10.2017.

2016

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.01.2016. – 31.12.2016.

2015

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.01.2015. – 31.12.2015.

2014

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.12.2014. – 31.12.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.11.2014. – 30.11.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.10.2014. – 31.10.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.09.2014. – 30.09.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.08.2014. – 31.08.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.07.2014. – 31.07.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.06.2014. – 30.06.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.05.2014. – 31.05.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.04.2014. – 30.04.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.03.2014. – 31.03.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.02.2014. – 28.02.2014.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.01.2014. – 31.01.2014.

2013

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.12.2013. – 31.12.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.11.2013. – 31.11.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.10.2013. – 31.10.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.09.2013. – 31.09.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.08.2013. – 31.08.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.07.2013. – 31.07.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.06.2013. – 31.06.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.05.2013. – 31.05.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.04.2013. – 31.04.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.03.2013. – 31.03.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.02.2013. – 28.02.2013.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.01.2013. – 31.01.2013.

2012

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.12.2012. – 31.12.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.11.2012. – 30.11.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.10.2012. – 31.10.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.09.2012. – 30.09.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.08.2012. – 31.08.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.07.2012. – 31.07.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.06.2012. – 30.06.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.05.2012. – 31.05.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.04.2012. – 30.04.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 10.03.2012. – 31.03.2012.

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.01.2012. – 09.03.2012.

2011

Noslēgtie līgumi laika periodā 01.01.2011. –  31.12.2011.

2010

Noslēgtie līgumi laika periodā 23.06.2010. – 31.12.2010.