Pārvadājumos starp Latviju un Ķīnu bez loģistiķu padoma neiztikt