Latvijas nacionālais stends izstādē "ALL4PACK Paris 2016" Francijā (Parīzē)

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas iepakojuma ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "ALL4PACK 2016" Francijā, kas norisināsies 2016. gada 14.- 17. novembrī Parīzē!

Izstāde "ALL4PACK 2016"  ir otra lielākā iepakojuma izstāde Eiropā un viena no nozīmīgākajām nozares izstādēm pasaulē, kas šogad norisināsies jau 42. reizi. Izstādei paplašinoties, tā ir mainījusi savu nosaukumu (līdz 2014. gadam izstādes nosaukums bija “EMBALLAGE & MANUTENTION”). Izstādē piedalās vairāk nekā 1,6 tūkstoši ražotāju, no kuriem 50 % ir no ārvalstīm, bet izstādes apmeklētāju skaits pārsniedz 98 tūkstošus, no kuriem lielākā daļa pārstāv Franciju, Beļģiju, Itāliju, Spāniju, Vāciju u.c. valstis. Izstādes ietvaros notiek vairākas nozares aktualitātēm veltītas specializētās konferences.

Latvijas nacionālā stenda mērķis ir prezentēt labāko Latvijā tapušo iepakojumu un satikt jaunus potenciālos sadarbības partnerus no visas pasaules.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Stenda plānotais laukums 50 m2, dalībnieku skaits - ne vairāk kā 8. Stenda laukuma izmērs var mainīties atkarībā no izstāžu sabiedrības piedāvātās vietas. Ja dalībai stendā pieteiksies mazāk nekā 6 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes stenda nomājamo platību vai arī nacionālo stendu atcelt.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

De minimis atbalsts stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai (tiek izstrādāts) un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku (tiek izstrādāts).

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija: 

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ilze.micule@liaa.gov.lv