Starptautiskais tehnoloģiju attīstības un komercializācijas pasākums "6th Commercialization Reactor"

2013. gada 12. martā
AS "Swedbank" centrālajā ēkā
Adrese: Rīga, Balasta dambis 1a

Jau sesto reizi sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Rīgā  tiek rīkots starptautiskais tehnoloģiju attīstības un komercializācijas pasākums "Commercialization Reactor" (Komercializācijas reaktors).

Komercializācijas reaktora mērķis ir veicināt tehnoloģisko izstrādņu komercializācijas uzsākšanu Latvijā. Projekta ietvaros radīti vairāki jauni uzņēmumi, kuri noslēguši līgumus par riska kapitāla un privāto investīciju piesaisti.

Dalībai projektā aicinām pieteikties Latvijas uzņēmējus, uzņēmējdarbības attīstītājus, kā arī personas, kas sapņo un vēlas kļūt par uzņēmējiem augsto tehnoloģiju nozarē, un kuri būtu ieinteresēti veidot sadarbību ar tehnoloģiju turētājiem, uz šo zinātnisko izstrādņu bāzes dibinot jaunus uzņēmumus Latvijā.

Zinātnieku izstrādātās tehnoloģijas ir nozīmīgas Latvijas uzņēmējiem un veicina produktu izstrādi ar augstu pievienoto vērtību. Tās balstītas uz zinātnisko izcilību un gaida Jūsu biznesa entuziasmu. Šī ir iespēja veidot tehnoloģiski piesātinātus uzņēmumus ar starptautisku izaugsmes potenciālu.

12. marta sesija ir tikai sākums 6-12 mēnešus ilgam prototipu izstrādes un uzņēmumu veidošanas procesam. Jaunā uzņēmuma komandai būs iespēja saņemt bezmaksas palīdzību no tehnoloģiju, pārdošanas un mārketinga ekspertiem. Kopā ar mentoriem notiks mērķtiecīga uzņēmuma komandas apmācība un koučings. 

Dalība pasākumā bez maksas.

Pasākums notiks angļu un krievu valodā.

Reģistrācija un pasākuma programma  www.commercializationreactor.com.