Starptautiskais tehnoloģiju attīstības un komercializācijas pasākums "7th Commercialization Reactor"

2013. gada 4. un 5. oktobrī
AS "Swedbank" centrālajā ēkā
Adrese: Rīga, Balasta dambis 1a

Jau septīto reizi sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Rīgā tiek rīkots starptautiskais tehnoloģiju attīstības un komercializācijas pasākums "Commercialization Reactor" (Komercializācijas reaktors).

Komercializācijas reaktora mērķis ir veicināt tehnoloģisko izstrādņu komercializācijas uzsākšanu Latvijā. Projekta ietvaros radīti jau 30 uzņēmumi, kuri noslēguši līgumus par riska kapitāla un privāto investīciju piesaisti 2,8 miljonu eiro apmērā.

Dalībai projektā aicinām pieteikties Latvijas uzņēmējus, uzņēmējdarbības attīstītājus, projektu vadītājus, pēdējo kursu komercdarbības un MBA studentus, kā arī personas, kas sapņo un vēlas kļūt par uzņēmējiem augsto tehnoloģiju nozarē, un kuri būtu ieinteresēti veidot sadarbību ar tehnoloģiju turētājiem, uz šo zinātnisko izstrādņu bāzes dibinot jaunus uzņēmumus Latvijā.

Zinātnieku izstrādātās tehnoloģijas ir nozīmīgas Latvijas uzņēmējiem un veicina produktu izstrādi ar augstu pievienoto vērtību. Tās balstītas uz zinātnisko izcilību un gaida Jūsu biznesa entuziasmu. Šī ir iespēja veidot tehnoloģiski piesātinātus uzņēmumus ar starptautisku izaugsmes potenciālu.

Komercializācijas reaktors ir unikāls projekts, jo uz to iespējams atnākt tikai ar iedvesmu un entuziasmu, bet aiziet ar jau parakstītu līgumu par atbalstu jauna uzņēmuma izveidei.

Komercializācijas reaktora laikā izveidoto uzņēmumu komandām būs iespēja saņemt bezmaksas palīdzību no tehnoloģiju, pārdošanas un mārketinga ekspertiem. Kopā ar mentoriem notiks mērķtiecīga uzņēmuma komandas apmācība, ekspertīze, koučings un riska kapitāla piesaiste. 

Pasākuma programma (angļu valodā) pieejama šeit.

Dalība pasākumā bez maksas.

Pasākums notiks angļu un krievu valodā.

Reģistrācija un pasākuma programma  www.commercializationreactor.com.