Apmācību kurss "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās"

2014. gada 13.27. oktobrī
Biznesa augstskolas Turība Jēkabpils filiālē

Adrese: Jēkabpils, Pasta iela 1

Lai motivētu idejām bagātus jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā, LIAA sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība no 13. līdz 27. oktobrim apmācīs 20 dalībniekus, kuri ir motivēti iesaistīties uzņēmējdarbībā.

Divu nedēļu intensīvajā apmācību kursā "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās" ietilpst piecu dienu teorētiskās apmācības, kā arī pēcapmācību konsultācijas un pirmsinkubācijas pakalpojumi. Dalībnieki apmācību kursa laikā no ekspertiem uzzinās, kā attīstīt biznesa ideju un kā piesaistīt investorus, zinošus ekspertus un klientus.

Apmācību kursa tēmas atrodamas BA Turība mājas lapā www.turiba.lv

Dalībai apmācību kursā var pieteikties:
  • Augstākās izglītības iestāžu vecāko kursu studenti, kuri ir motivēti uzsākt uzņēmējdarbību;
  • Potenciālie uzņēmēji, kuriem pietrūkst zināšanu un iemaņu, lai praktiski uzsāktu uzņēmējdarbību un attīstītu savu uzņēmēmumu;
  • Jaunie uzņēmēji, kuri vēlas stiprināt savu uzņēmumu konkurētspēju un pilnveidot zināšanas inovatīvu biznesa ideju attīstīšanai.

Apmācību kursa dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc dalībnieku atlase tiks veikta, pamatojoties uz iesniegtajām biznesa idejām.

Dalībnieku atlases kritēriji:
  • Biznesa idejas saturs (ideja ir inovatīva un reāla);
  • Motivācija uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Pieteikšanās dalībai apmācību kursā "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās" līdz 9. oktobrim, iesniedzot Pieteikuma anketu un CV. Dokumentus ar norādi "Pieteikums dalībai apmācību kursā "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās"" nogādā JIC Biznesa inkubatorā Rīgas ielā 111, Jēkabpilī vai Jēkabpils Agrobiznesa koledžā Pasta ielā 1, Jēkabpilī, 1.stāvā, metodiķei Ingrīdai Mārānei vai sūti pa pastu uz adresi: Ivetai Liniņai BA Turība Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: iveta.linina@turiba.lv.

Dalība apmācību kursā bezmaksas.

Papildinformācija:
Iveta Liniņa
Tālrunis: +371 26306922
E-pasts: iveta.linina@turiba.lv
 

Pasākumu organizē LIAA sadarbībā ar Biznesa augstskolas Turība Jēkabpils fililiāli projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.