Apmācību kurss "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās"

Lai motivētu idejām bagātus jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā, LIAA sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un VATP Biznesa inkubatoru apmācīs 20 dalībniekus Ventspilī, kuri ir motivēti iesaistīties uzņēmējdarbībā.

Kurss sastāv no intensīvām piecu dienu teorētiskajām apmācībām, kā arī pēc-apmācību konsultācijām. Zinoši eksperti kursu dalībniekus iepazīstinās ar to, kā formulēt biznesa ideju, sagatavot kvalitatīvu biznesa plānu, kā pareizi uzrunāt investorus un kur meklēt pirmos klientus.

Dalībai apmācību kursā var pieteikties:
  • Augstākās izglītības iestāžu vecāko kursu studenti, kuri ir motivēti uzsākt uzņēmējdarbību;
  • Potenciālie uzņēmēji, kuriem pietrūkst zināšanu un iemaņu, lai praktiski uzsāktu uzņēmējdarbību un attīstītu savu uzņēmēmumu;
  • Jaunie uzņēmēji, kuri vēlas stiprināt savu uzņēmumu konkurētspēju un pilnveidot zināšanas inovatīvu biznesa ideju attīstīšanai.

Priekšroka šoreiz būs tiem interesentiem, kas nav studējuši vai ieguvuši augstāko izglītību ekonomikas, vadības un finanšu nozarēs.

Apmācību kursa dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc dalībnieku atlase tiks veikta, pamatojoties uz iesniegtajām biznesa idejām.

Dalībnieku atlases kritēriji:
  • Biznesa idejas saturs (ideja ir inovatīva un reāla);
  • Motivācija uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Apmācību kursa "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās" laika grafiks:
11.11.-14.11. Apmācības
21.11. Apmācības
24.11.-26.11. Pēcapmācību konsultācijas
27.11. Biznesa idejas prezentācija ekspertiem
no 28.11. Mentoru konsultācijas perspektīvo ideju autoriem

 Pieteikšanās dalībai apmācību kursā "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās" līdz 7. novembra pulksten 15.00, iesniedzot Pieteikuma anketu, CV un motivācijas vēstuli, pamatojot gatavību uzsākt uzņēmējdarbību. Dokumentus ar norādi "Pieteikums dalībai apmācību kursā "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās"" lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: liene.katasevska@vatp.lv.

Dalība apmācību kursā bezmaksas.

Papildinformācija:
Liene Kataševska
Tālrunis: +371 63629661
E-pasts: liene.katasevska@vatp.lv

Ilze Vanaga, Projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja
Tālrunis: +371 63629661, +371 29361647
E-pasts: ilze.vanaga@liaa.gov.lv

Pasākumu organizē LIAA sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un VATP Biznesa inkubatoru projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.