Bezmaksas seminārs "Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas, 3. kārta""

2013. gada 14. novembrī
LIAA konferenču zālē 2. stāvā
Adrese: Rīga, Pērses iela 2

Semināra mērķauditorija ir Latvijā reģistrēti komersanti, kas pieteiksies finansējumam programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas, 3. kārta", lai realizētu investīciju projektus, kuru minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms (vienam projektam) ir 100000 latu.

Attiecināmās izmaksas šīs aktivitātes ietvaros: jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē.

Plašāka informācija par aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas, 3. kārta" pieejama šeit

Semināra apmeklētāji tiks informēti par izmaiņām programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas, 3. kārta" pamatnosacījumos un iepirkuma veikšanā, kā arī projektu vērtēšanas kritērijiem un biežāk pieļautajām kļūdām projektu īstenošanā.

Lūdzam iepriekš pieteikties uz individuālajām konsultācijām pa tālruni 67039499, kā arī sūtīt neskaidros jautājumus uz e-pasta adresi jautajumi@liaa.gov.lv, lai speciālisti jau iepriekš varētu sagatavot atbildes.

Semināra programma

Semināra materiāli:
Jaunie noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem
Kā tiks vērtēti projekti; grozījumi MK noteikumos Nr.817
Pārbaudes un biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā

Kontaktinformācija:
Edvīns Bogdanovs
Vecākais speciālists, Klientu apkalpošanas nodaļa


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039499
Fakss: +371 67039401
E-pasts: edvins.bogdanovs@liaa.gov.lv