Būvindustrijas uzņēmumu tirdzniecības misija Nīderlandē izstādes "Building Holland" laikā (Amsterdamā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas būvmateriālu ražotājus un būvniecības pakalpojumu sniedzējus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā uz Nīderlandi, Amsterdamu 2017. gada 11.-13. aprīlī.

Izstāde “Building Holland” pārsvarā fokusējās uz inovatīvu un videi draudzību būvniecības produktu ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Tirdzniecības misijas mērķis ir sniegt iespēju Latvijas uzņēmumiem tikties ar potenciālajiem Nīderlandes partneriem, lai tādejādi veicinātu kopējo sadarbību, kā arī uzzināt par būvniecības nozares attīstības tendencēm Nīderlandē. Īpaši aicinām pieteikties uzņēmumus, kas piedāvā inovācijas, sensoru tehnoloģijas vai videi draudzīgus risinājumus būvniecības nozarei.

Vizītes laikā paredzētas individuālas tikšanās, ņemot vērā uzņēmuma profilu, kā arī potenciālo sadarbības kontaktu veidošanu “Building Holland” izstādes laikā. Izstādes ietvaros būs iespējams apmeklēt arī konferences un seminārus.
Tiek plānota arī iespēja piedalīties Biznesa brokastīs Amsterdamā, kas paredzēta produktu testēšanai un kontaktu veidošanai.

Nīderlandē būvniecības sektors piedzīvo izaugsmi, kā rezultātā daudziem nelieliem būvniecības uzņēmumiem ir interese palielināt kapacitāti un atrast jaunus piegādātājus ārvalstīs. Īpaši pieprasīti ir tie uzņēmumi, kas strādā “Smart building” virzienā, kā arī ar citu būvniecības inovāciju ieviešanu saistīti uzņēmumi, kas veicina enerģijas efektivitāti, CO2 neitrālu būvniecību, vai videi draudzīgu produktu izmantošanu.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

11.04.17.Ierašanās Amsterdamā;
izstādes apmeklējums un individuālās tikšanās
12.04.17.Dalība biznesa brokastīs;
Izstādes apmeklējums, individuālās tikšanās
13.04.17.Individuālās tikšanās;
Izlidošana uz Rīgu (potenciālie avioreisi: pl.10.20 vai pl.18.50)

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 6 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Kaspars Abiks, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29449013
Fakss: +371 67039401
E-pasts: kaspars.abiks@liaa.gov.lv

Egita Aizsilniece-Ibema, pārstāvniecības vadītāja Nīderlandē

Adrese: Singelstaete, room 113, Singel 250, 1016AB, Amsterdam, The Netherlands
Tālrunis: +31 207995600
Mobilais t.: +31 629471855
E-pasts: egita.aizsilniece-ibema@liaa.gov.lvnl@liaa.gov.lv