Būvniecības nozares uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Nordbygg" laikā Zviedrijā (Stokholmā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozares uzņēmumus pieteikties tirdzniecības misijā Zviedrijā, kas norisināsies izstādes "Nordbygg 2018" laikā 2018. gada 10. aprīlī Stokholmā.

Tirdzniecības misijas ietvaros LIAA uzņēmējiem organizēs tikšanos ar potenciālajiem sadarbības partneriem saskaņā ar uzņēmumu atsūtītajiem profiliem. Tirdzniecības misijas dalībniekiem būs iespēja apmeklēt arī izstādi "Nordbygg 2018", kas ir lielākā Skandināvijas būvniecības un būvmateriālu ražotāju izstāde, kura norisinās reizi divos gados.

Aptuvenā samaksa uzņēmumiem par dalību dotajā tirdzniecības misijā varētu svārstīties robežās no 200 EUR – 250 EUR. Samaksa ir paredzēta, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar semināra organizēšanu – kafijas pauzes, telpu īre u.c. Iepriekš minētie izdevumi tiks aprēķināti pēc pieteikšanās termiņa beigām atkarībā no tirdzniecības misijas dalībnieku skaita.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Uzņēmumiem jārēķinās ar tirdzniecības misijas dalības maksu, savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Uz de minimis atbalstu LIAA īstenotā projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz finansiālo atbalstu 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%) apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus līdz 02.05.2018. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem nedrīkst būs VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Kaspars Abiks, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29449013
E-pasts: kaspars.abiks@liaa.gov.lv