Būvniecības nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Somijā (Helsinkos)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas būvmateriālu ražotājus un būvniecības pakalpojumu sniedzējus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā uz Somiju, Helsinkiem, kas norisināsies 2016. gada 11.-12. oktobrī.    

Tirdzniecības misijas mērķis ir sniegt iespēju Latvijas uzņēmumiem tikties ar potenciālajiem somu partneriem, lai tādejādi veicinātu kopējo sadarbību, kā arī uzzināt par plānotajiem lielajiem objektiem Somijā.
Pasākums norisināsies LR Vēstniecībā Somijas Republikā – adrese: Armfeltintie 10, 00150 Helsinki.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

11. oktobris:

8.30–9.00         Reģistrācija, kafija
9.00–10.00:     Somijas uzņēmumu prezentācijas par plānotajiem celtniecības projektiem Somijā;
                           Latvijas uzņēmumu pārstāvošas somu kompānijas pieredzes stāsts.
10.00–10.15    LIAA prezentācija par būvniecības nozari Latvijā.
10.15–10.45    Latvijas uzņēmumu īsas ievadprezentācijas.
10.45–11.30    Tīklošanas pasākums Latvijas un Somijas uzņēmumiem.
11.30–12.30    Tīklošanas pusdienas Latvijas un Somijas uzņēmumiem.

12. oktobris:

8.30–17.00      Izstādes Finnbuild apmeklējums, individuālas tikšanās izstādes ietvaros.
 

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija: 
Kaspars Abiks, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29449013
Fakss: +371 67039401
E-pasts: kaspars.abiks@liaa.gov.lv