Būvniecības nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Zviedrijā (Gēteborgā un Vakšē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas būvniecības nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Zviedrijā, kas norisināsies 2017. gada 29.-31. augustā Vakšē un Gēteborgā!

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

  • 29.08.2017. Ierašanās Stokholmā ar pirmo rīta avio reisu no Rīgas. Pārbrauciens uz Vakšē (aptuveni 5 stundu garumā). Tikšanās ar pārstāvjiem no vietējās pašvaldības būvniecības departamenta, kā arī kontaktbirža ar potenciālajiem sadarbības partneriem no Vakšē pilsētas.
  • 30.08.2017. Tikšanās ar Vakšē pilsētas arhitektiem, iepazīšanās ar pilsētas attīstības plāniem un paredzētajiem būvprojektiem.
    Pusdienlaikā pārbrauciens uz Gēteborgu (aptuveni 3 stundu garumā). Vakara pusē tikšanās ar Gēteborgas pašvaldības plānošanas departamentu.
  • 31.08.2017. Kontaktbirža ar potenciālajiem sadarbības partneriem no Gēteborgas reģiona. Tikšanās ar Gēteborgas reģiona arhitektiem, iepazīšanās ar pilsētas attīstības plāniem un paredzētajiem būvprojektiem.  Atgriešanās Rīgā ar avio reisu no Gēteborgas.

Cita svarīga informācija:

  • Angļu vai zviedru valodas pārzināšana ir obligāta prasība tirdzniecības misijas dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Kaspars Abiks, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29449013
E-pasts: kaspars.abiks@liaa.gov.lv