Daudznozaru jaunuzņēmumu tirdzniecības misija DLD Inovāciju Festivālā Izraēlā (Telaviva)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas jaunuzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies izstādes DLD Inovāciju festivāla laikā laikā 2017. gada 3.-7. septembrī, Izraēlā, Telavivā!

Misija tiek organizēta DLD Inovāciju Festivāla ietvaros, un šī būs lieliska iespēja jaunuzņēmumiem iepazīties ar Izraēlas start-up ekosistēmu, iegūt jaunus klientus un partnerus, kā arī piesaistīt papildus investīcijas.

DLD Inovāciju Festivāls ir viens no pazīstamākajiem un visnozīmīgākajiem start-up pasākumiem Eiropā. Festivāla laikā, 6. un 7. septembrī, norisināsies arī DLD Telavivas Digitālā Konference, kuras mērķis ir savest kopā jaunuzņēmumus, investorus, zinātniekus un privātsektoru, kuri strādā digitālo tehnoloģiju jomā. Papildus informācija par DLD Inovāciju Festivālu ir meklējama šeit. Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar atbildīgo personu (sk.zemāk).

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda, vīza), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Tirdzniecības misijas dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • darbinieku komandējuma izdevumi;
  • izstādes apmeklējums un atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports, pasākuma mārketinga izmaksas un tamlīdzīgi).

Plānotie papildus pasākumi tirdzniecības misijas laikā:

  • Vēstnieces organizētā welcome pieņemšana 04.09. vakarā
  • Telavivas Universitātes apmeklējums (plānots 05.09.)
  • Vizīte uz banku start-upu, finanšu Habu (plānots 05.09. dienas otrajā pusē)

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Gints Reķēns, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26480333
E-pasts: gints.rekens@liaa.gov.lv