Daudznozaru uzņēmumu tirdzniecības misija iepakojuma izstādes "Interpack 2017" laikā Vācijā (Diseldorfā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā uz Diseldorfu, Vāciju, kas norisināsies 2017. gada 5.-7. maijā.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:
5.-7. maijs: iepakojuma izstādes Interpack apmeklējums un individuālās tikšanās ar uzņēmējiem izstādē.

Tirdzniecības misijas mērķis ir sniegt iespēju Latvijas uzņēmumiem tikties ar potenciālajiem partneriem, lai tādejādi veicinātu kopējo sadarbību.

Uzņēmumiem jārēķinās ar tirdzniecības misijas dalības maksu (~EUR 105,00), savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc tirdzniecības misijas dalībnieku apstiprināšanas un organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalības izmaksu segšanai dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu Eiropas Savienības fondu programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. Tāpat informējam, ka atbilstoši Eiropas Komisijas nosacījumiem Eiropas Savienības fondu programmā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" atbalstu varēs saņemt tikai mazie un vidējie uzņēmumi, kas atbilst EK Regulas Nr.641/2014 1.pielikumā 2.pantā minētajām pazīmēm.”

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414
E-pasts: ilze.micule@liaa.gov.lv