Daudznozaru uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "EXPO 2017" laikā Kazahstānā (Astanā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Kazahstānā, kas norisināsies "EXPO-2017" laikā Astanā 2017. gada 12. - 13.jūlijā.

LIAA organizētā programma sāksies 12. jūlijā, programmas ietvaros tiks organizēta kontaktbirža, kā arī citi pasākumi, kurus piedāvās Astanas Akimāts. 13. jūlijā uzņēmumiem būs iespēja piedalīties individuālās tikšanās ar potenciāliem partneriem kā arī vizītes uz Astanas industriāli aktīvām zonām.

Latvijas delegācijai ir nepieciešams Astanā ierasties ne vēlāk kā 11. jūlijā. Pēc intereses uzņēmumi var ierasties Astanā agrāk un apmeklēt EXPO 2017. Pēdējās aktivitātes, kas tiek organizētas no LIAA puses, norisināsies 13. jūlijā, uzņēmumi var izvēlēties uzturēties Astanā vēl dažas dienas vai doties atpakaļ 13. jūlija vakarā.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv