Daudznozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Kazahstānā (Almati)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Kazahstānā, kas norisināsies no 2017. gada 5. – 8. aprīlim Almati.

Uzmanību, misijas datumi ir mainīti!

Vizītes programmas projekts:

05.04.2017.Izlidošana no Rīgas uz Almati
06.04.2017.Latvijas - Kazahstānas Biznesa forums un uzņēmēju kontaktbirža, kas tiek rīkoti sadarbībā ar Almati pilsētas rajoniem - Akimatu un Almata (Taldikorgan)
07.04.2017.Individuālās tikšanās un uzņēmumu apmeklējumi, balstoties uz uzņēmēju interesēm
Transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem – Loģistikas centra Korgos (SEZ "Khorgos – Eastern Gates”) apmeklējums, tikšanās ar Kazahstānas loģistikas kompānijām un kravu nosūtītājiem
08.04.2017.Izlidošana no Almati uz Rīgu

Tirdzniecības misijā tiek aicināti piedalīties metālapstrādes, mašīnbūves, tekstila, pārtikas ražošanas, informācijas tehnoloģiju, tūrisma, izglītības, vides tehnoloģiju, tirdzniecības, kokapstrādes, mēbeļu ražošanas, kā arī citu nozaru pārstāvji.

Almati pilsēta ir Kazahstānas biznesa, tūrisma, izglītības centrs. Tajā dzīvo aptuveni 1,7 miljoni iedzīvotāju, Almati ir attīstīta pārtikas ražošana un vieglā rūpniecība. Almati pilsētas attīstībā uzsvars tiek likts uz pilsētas transporta infrastruktūras, dzīvojamo māju un sociālās infrastruktūras objektu būvniecību, tūrisma, rekreācijas, sporta, izklaides nozares attīstību un objektu būvniecību, pilsētas plānos liela uzmanība tiek veltīta ekoloģijai un augsto tehnoloģiju attīstībai.

Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām. 

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā dalības maksas, vizītes organizēšanas izmaksu un ceļa (transporta) izdevumu, segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir valsts amatpersonu vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos valsts amatpersonu vizītē, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv