Daudznozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Spānijā (Bilbao)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Republikas vēstniecība Spānijas Karalistē sadarbībā ar Bilbao Tirdzniecības un rūpniecības kameru š.g. 16. oktobrī rīko Latvijas uzņēmēju daudznozaru tirdzniecības misiju uz Spāniju, Bilbao ar mērķi veicināt abu valstu sadarbību un Latvijas preču un pakalpojumu eksportu uz Spāniju.

LIAA un LR vēstniecība Spānijas karalistē ir uzsākusi sadarbības projektu ar Spānijas lielveikalu tīklu El Corte Inglses par Latvijā ražotu pārtikas produktu iekļaušanu veikalu tīkla sortimentā. Tirdzniecības misija tiek organizēta projekta svinīgās atvēršanas ietvaros, kas notiks š.g. 16.oktobrī Bilbao, Spānijā. Tirdzniecības misijas laikā tiks organizēts biznesa seminārs, uzņēmēju divpusējās tikšanās un kontaktbirža atbilstoši jūsu interesēm, kā arī svinīga pieņemšana vakarā ar Latvijas un Spānijas amatpersonu dalību.

Īpaši aicinām dalībai misijā uzņēmējus no pārtikas rūpniecības nozares, kokrūpniecības uzņēmumus un farmācijas uzņēmumus, jo šo nozaru produkcija Spānijā ir augsti pieprasīta. Tāpat aicinām piedalīties arī tos uzņēmējus, kuri jau sadarbojas ar Spāniju, lai stiprinātu biznesa attiecības.

Tirdzniecības misijas dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • darbinieku komandējuma izdevumi;
  • izstādes apmeklējums un atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports, pasākuma mārketinga izmaksas un tamlīdzīgi);
  • papildus organizatoriskie izdevumi (transports, biznesa vakariņas utml., ~200 Eur)

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem nedrīkst būs VID nodokļu parādi.


Pieteikšanās līdz 26. septembrim.

Kontaktinformācija:
Inga Valdmane, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29472835
E-pasts: inga.valdmane@liaa.gov.lv