Uzņēmēju dalība Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upenieka vizītē starptautiskajā Eiropas kodolpētījumu organizācijā (CERN) Šveicē (Ženēvā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Eiropas kodolpētījumu organizāciju (CERN) aicina Latvijas uzņēmumus piedalīties valsts vizītē Šveicē, kas norisināsies 2018. gada 17. janvārī Ženēvā!

Vizītes mērķi:

  1. Iepazīstināt ar organizācijas CERN darbību.
  2. Demonstrēt Latvijas uzņēmēju iespējas CERN un potenciālo tirgu.
  3. Identificēt (precizēt) konkrētas sadarbības jomas, iespējas, tehnoloģijas – tiekoties ar attiecīgajiem Eiropas kodolpētījumu organizācijas grupu pārstāvjiem.

Provizoriskā vizītes programma:

  1. Vizīte Sinhrociklotronā, CMS eksperimenta apskate;
  2. Tikšanās ar CERN Computing un Data Centre pārstāvjiem;
  3. Tikšanās ar CERN darba grupu pārstāvjiem;
  4. Tikšanās ar CMS eksperimenta pārstāvjiem;
  5. Tikšanās ar CERN iepirkuma daļas pārstāvjiem.

Vēlams, lai uzņēmumā tiek veikta pētniecība vai arī tam ir sadarbība pētniecības jomā.

Plašāka informācijas par CERN angļu un franču valodā šeit.

Plašāka informācijas par CERN latviešu valodā šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī aviobiļešu rezervēšanu un iegādi. Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku misijas norisi visiem dalībniekiem vēlams apmesties vienā viesnīcā. Sīkāka informācija tiks sniegta pēc pieteikuma saņemšanas.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Pieteikšanās slēgta.

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne@liaa.gov.lv

      

Iezīmes: