Deep Tech Atelier | starptautiska zinātnisko start-up konference (Rīgā)

2019. gada 12.-13. aprīlī
RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6

Adrese: Durbes iela 4, Rīga

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizē Magnetic Latvia Tehnoloģiju konferenci "Deep Tech Atelier" Rīgā.

Magnetic Latvia Tehnoloģiju konference "Deep Tech Atelier" ir veltīta starptautisko zinātnisko startup radīšanai un attīstībai, piedāvājot ne tikai platformu ieinteresēto pušu – uzņēmēju, zinātnisko sasniegumu  autoru un tehnoloģiju attīstītāju, industrijas pārstāvju un politikas veidotāju diskusijām un viedokļiem, bet arī "Commercialization Reactor  13’th Ignition Event" pasākumu, kurš dod uzņēmējiem praktisku iespēju izveidot zinātnisko startup komandu kopā ar tehnoloģiju autoriem. 

Magnetic Latvia Tehnoloģiju konferences "Deep Tech Atelier" ietvaros plānots organizēt arī līdz divdesmit jaunu zinātnisko tehnoloģiju prezentācijas, nodrošināt praktiskas mācības un treniņus jaunu uz zinātni balstītu startup uzņēmumu veidošanai, kā arī organizēt pasākuma laikā uzņēmēju un zinātnisko  tehnoloģiju autoru izveidotās komandas prezentēt savu biznesa vīziju investoriem, akceleratoriem un industriju pārstāvjiem. 

Pasākuma darba valoda - angļu. Tulkošana netiks nodrošināta.

Konferences programma:

11. aprīlis (ceturtdiena)

 • Zinātnisko startup konkursa dalībnieku mācības un gatavošanās konkursam
 • Zinātnisko sasniegumu un tehnoloģiju autoru mācības un gatavošanās prezentācijām

12. aprīlis (piektdiena)

 • Konferences atklāšana
 • Nozaru ekspertu uzstāšanās
 • Aktualitātes nozarē, viedokļi un diskusijas
 • Jauno zinātnisko sasniegumu un tehnoloģiju prezentācijas
 • Uzņēmēju tikšanas ar tehnoloģiju autoriem
 • Zinātnisko startup konkursa pusfināls
 • Kompetences centru pētījumu rezultātu izstāde
 • B2B tikšanās
 • Svinīgas tīklošanās vakariņas

13. aprīlis (sestdiena)

 • Zinātnisko startup komandu veidošana
 • Mācību sesijas
 • Uz zinātni balstīto startup konkursa fināls, laureātu paziņošana un apbalvošana
 • Uzņēmēju un zinātnisko sasniegumu autoru izveidoto komandu biznesa ideju prezentācijās investoriem, akceleratoriem, industriju pārstāvjiem

Pieteikšanās un plašāka informācija pasākuma mājaslapā deeptechatelier.liaa.gov.lv .

Kontaktinformācija:
Baiba Rāta-Saliņa, vecākā projektu vadītāja
Inovāciju atbalsta nodaļa
Tehnoloģiju departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039454
E-pasts: baiba.rata-salina@liaa.gov.lv