Diskusija "Tiesiskais regulējums zemes dzīļu izmantošanai Latvijā – no investīciju vides perspektīvas" (Rīgā)

Rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju

2017. gada 8. novembrī
Hotel Bergs, Stikla zāle

Adrese: Elizabetes iela 83/85, Rīga

Diskusijas mērķis ir nodrošināt viedokļu apmaiņu par nepieciešamajiem soļiem tiesiskā regulējuma pilnveidošanā, sabalansēt sabiedrības intereses un nodrošināt pievilcīgu investīciju vidi zemes dzīļu izmantošanas jomā attiecībā uz kristālisko iežu izpēti un ieguvi.

Diskutēs:
Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos
Edgars Pastars, COBALT vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Robert Scott Heatherington, Inventus Mining Corp., direktors (Kanāda)
Dace Ozola, Latvijas Kūdras asociācijas projektu vadītāja.

Prezentācijas:

Tiesiskā regulējuma pilnveidošana zemes dzīļu izmantošanas jomā potenciālo investīciju piesaistei
Zemes īpašnieka un zemes dzīļu izmantotāja tiesību līdzsvara iespējamie risinājumi
Mineral Exploration License (prezentācija angļu valodā)

Kontaktinformācija:
Ginta Aišpure, projektu vadītāja
Projektu attīstības nodaļa
Investīciju projektu departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039469
E-pasts: ginta.aispure@liaa.gov.lv