Diskusijas semināra ar Austru Krēsliņu | Sweden in Focus novērtēšanas anketa

2019. gada 25. novembrī, no plkst. 16.00 – 18.00
Rīgas Ekonomikas augstskola (SSERiga), 303. telpā

Adrese: Strēlnieku ielā 4a, Rīgā.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pateicas Jums par dalību šajā seminārā. Lai novērtētu un uzlabotu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu!

IzciliĻoti labiLabiApmierinošiVāji
Temata aktualitāte
Semināra organizācijas kvalitāte
Semināra saturiskās daļas atbilstība gaidītajam
NepiekrītuDrīzāk nepiekrītuDrīzāk piekrītuPiekrītu
Semināra prezentācijas kopumā bija interesantas
Prezentācijas bija sagatavotas un pasniegtas profesionāli
Prezentāciju garums bija piemērots
Iegūtā informācija ir praktiska un noderīga
Informācija par semināra dalībnieku (šo informāciju var nenorādīt un tādējādi iesniegt anketu anonīmi)