Dizaina priekšmetu un modes aksesuāru ražotāju tirdzniecības misija un produkcijas prezentācija Lietuvā (Viļņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas dizaina priekšmetu un modes aksesuāru ražotāju tirdzniecības misiju un produktu prezentāciju Lietuvā, kas norisināsies laikā no 2017. gada 26. - 27. oktobrim Viļņā!

Aicinām pieteikties tos modes, interjera dizaina priekšmetu un aksesuāru ražotājus, kuri vēlās atrast partnerus Lietuvā.

Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas dizaina atpazīstamību Lietuvā un sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misija tiek organizēta ekspozīcijas veidā sadarbībā ar dizaina preču konceptveikalu Locals. Šī būs otrā tirdzniecības misija, kuras ietvaros uzņēmumiem tiks piedāvāta iespēja prezentēt produktus Viļņā, konceptveikala Locals telpās. Pirmo reizi, ar lieliskiem rezultātiem pasākums notika aprīlī, Latvijas dienu Lietuvā ietvaros. Vairāk informācijas šeit.

Latvijas dizaina produktu ekspozīcija tiks izvietota Locals telpās īpaši šīs misijas vajadzībām paredzētā vietā, turklāt, lai palīdzētu Latvijas dizaineriem nodot vēstījumu par savu zīmolu, tā radīšanas procesu un pieredzi, katram dizaina zīmolam tiks dota iespēja sniegt individuālu prezentāciju 26.oktobrī, kad notiks Latvijas dizaina priekšmetu ekspozīcijas oficiāla atklāšana. Uz prezentācijām plānots aicināt koncepta un dzīves stila veikalu iepircējus, blogerus, žurnālistus, kur vakara pieņemšanas un neformālu sarunu laikā būs iespēja dibināt kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

* Tirdzniecības misijas dalībnieku atlase tiks veikta sadarbībā ar Locals, apstiprinot dalību 6-8 Latvijas modes un dizaina priekšmetu zīmoliem.

Produktu transportēšanu uz un no pasākuma norises vietu uzņemas LIAA.

Cita svarīga informācija:

  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv