Dizaina un interjera priekšmetu ražotāju tirdzniecības misija Lielbritānijā izstādes "London Design festival" laikā (Londonā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas dizaina un interjera priekšmetu ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Lielbritānijā, kas norisinās 2016. gada 20.-22. septembrī Londonas Dizaina festivāla  laikā.

Londonas dizaina festivāls tiek organizēts kopš 2003. gada un tā laikā Londonā notiek vairākas lielas dizaina izstādes, kā arī 400 dažādi ar dizainu saistīti pasākumi. Festivāls ir kļuvis par centrālo notikumu gan britu, gan starptautiskajiem dizaineriem un interjera dizaina ražotājiem, kuri vēlas iedvesmoties no jaunākajām tendencēm, paplašināt kontaktus starptautiskajā dizaina industrijā un uzsākt sadarbību ar iepircējiem. Londonas centrālie dizaina notikumi norisinās no 17.-25. septembrim:

Tirdzniecības misijas mērķis ir iepazīties ar Lielbritānijas un starptautiskā dizaina tirgus tendencēm un iespējām, kā arī aizsākt sadarbību ar potenciālajiem iepircējiem.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma angļu valodā pieejama šeit .

Dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Lidojums
  • Viesnīca
  • Transporta un loģistikas pakalpojumi

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
Fakss: +371 67039401
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv