Dzīvības zinātņu un kosmētikas ražotāju uzņēmumu tirdzniecības misija Itālijā (Boloņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas dzīvības zinātņu un kosmētikas ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies 2017. gada 4.-6. maijam Itālijā, Boloņā.

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmumiem tiks organizētas tikšanās ar Itālijas uzņēmumiem un būs iespējams apmeklēt starptautisko izstādi "Cosmofarma – 2017”. Izstāde pulcina 32 000 profesionālos apmeklētājus un dalībniekus no 20 dažādām valstīm. Izstāde orientēta uz inovatīvu produktu/ pakalpojumu piedāvājumu. Izstādes organizatori šogad orientējas uz četriem sektoriem – diagnostika un profilakse, menedžments un digitalizācija, ķermeņa kopšana un matu kopšana, kā arī uzturu un dzīves stilu.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir veidot kontaktus ar iespējamiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

04.05.2017.Ierašanās Boloņā;
Biznesa seminārs un B2B tikšanās.
05.05.2017.Kontaktu dibināšana izstādes ietvaros / individuālās tikšanās.
06.05.2017.Kontaktu dibināšana izstādes ietvaros / individuālās tikšanās;
Atgriešanās Rīgā.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10 uzņēmumi.

Tirdzniecības misijas dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • darbinieku komandējuma izdevumi;
  • atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un tamlīdzīgi).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv