Dzīvības zinātņu un ar to saistīto pakalpojumu un start-up uzņēmumu tirdzniecības misija Itālijā (Turīnā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas Dzīvības zinātņu un ar to saistīto pakalpojumu un start-up uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies starptautiskās konferences - kontaktbiržas "Meet in Italy for Life Sciences 2017" norises laikā Turīnā 2017. gada 11. - 13.oktobrī.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas Dzīvības zinātņu un ar to saistīto pakalpojumu un start-up uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies starptautiskās konferences - kontaktbiržas "Meet in Italy for Life Sciences 2017" norises laikā Turīnā 2017. gada 11. - 13.oktobrī.

Konference – kontaktbirža “Meet in Italy for Life Sciencesnotiek jau 4. gadu un tā pulcina uzņēmējus, pētniecības institūtus, start-upus un investorus no 29 pasaules valstīm.

Tiek aicināti piedalīties sekojošu sektoru pārstāvji - farmācija / uzturoloģija, medicīniskās iekārtas, bioloģija / biotehnoloģijas, IT risinājumi veselības aprūpei, medicīna, veselība un labsajūta, kā arī ar šiem sektoriem saistītās aktivitātes.

Pasākumu organizē virkne Itālijas uzņēmēju organizāciju sadarbībā ar tirdzniecības un investīciju veicināšanas institūcijām un nozares klasteriem. Dalība bez maksas.

Sīkāka informācija mājas lapā: https://www.b2match.eu/mit4ls2017

11. un 12. oktobrī notiks uzņēmēju kontaktbiržas, nepieciešams reģistrēties līdz 30. septembrim šeit.

Paralēli notiks investoru forums “Healthcare Venture Forum”, kur savas prezentācijas varēs sniegt 20 start-upi, kuru projekti tiks iepriekš atlasīti, pieteikšanās līdz 11. septembrim šeit.

Investoru forumu varēs apmeklēt visi kontaktbiržas dalībnieki.

13. oktobrī notiks konference par veselības aprūpes attīstības jautājumiem “The value of health: the 4 P paradigm and the future of healthcare”, sīkāka informācija šeit.

Tirdzniecības misijas programma

10.10.2017                          
Ierašanās Turīnā (ar avioreisiem no Rīgas uz Turīnu vai ar tiešajiem reisiem uz Milānu vai Bergamo un vilcienu uz Turīnu)

11.10.2017
Ierašanās Turīnā (ar avioreisiem no Rīgas un Turīnu)
10:00 – 18:00 Dalība kontaktbiržā “Meet in Italy for Life Sciences“ / dalība investoru forumā “Healthcare Venture Forum”

12.10.2017
10:00 – 18:00 Dalība kontaktbiržā “Meet in Italy for Life Sciences“ / dalība investoru forumā “Healthcare Venture Forum”/ dalība biznesa seminārā – tīklošanas pasākumā

13.10.2017
10:00 – 18:00 Dalība konferencē “The value of health: the 4 P paradigm and the future of healthcare”/ individuālās tikšanās / atgriešanās Rīgā / Opcionāli – došanās uz Trento

14.10.2017
Atgriešanās Rīgā

Opcionāli
14.-15.10.2017
Trento dalība First Hackathon on Italian Football Marathon of Innovation of FIGC, pieteikšanās līdz 27.septembrim http://www.hackathon-figc.unitn.it/en/

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām. Aptuvenās ceļa un uzturēšanās izmaksas: aviobiļete 150 – 200 EUR, vilciens ap 60 EUR, viesnīca 100 – 150 EUR / nakts). Precīzas dalības izmaksas būs iespējams noteikt, kad būs zināms dalībnieku skaits.

Dalības izmaksu segšanai dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu Eiropas Savienības fondu programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. Tāpat informējam, ka atbilstoši Eiropas Komisijas nosacījumiem Eiropas Savienības fondu programmā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" atbalstu varēs saņemt tikai mazie un vidējie uzņēmumi, kas atbilst EK Regulas Nr.641/2014 1.pielikumā 2.pantā minētajām pazīmēm.”

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv

Andra Minkeviča
Pārstāvniecības vadītāja Itālijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Republikas vēstniecība Itālijā
Via Giovanni Battista Martini 13, 00198 Roma, Italia
Tālrunis.: +371 29256983
Tālrunis.: +39 3338286965
E-pasts: andra.minkevica@liaa.gov.lv