Farmācijas nozares tirdzniecības misija izstādes "Vietnam Medi-Pharm Expo 2018" laikā Vjetnamā (Hošiminā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas farmācijas nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Vjetnamā, kas norisināsies izstādes VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2018 ietvaros 2018. gada 2. - 4. augustā Hošiminā!  

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizēts biznesa seminārs un izstādes VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2018 apmeklējums.

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

  • 01.08.2018. Ierašanās Vjetnamā, Hošiminā
  • 02.08.2018 – 03.08.2018 kontaktu dibināšana izstādes ietvaros / individuālas tikšanās un biznesa seminārs

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10 uzņēmumi.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

  • darbinieku komandējuma izdevumi (transports, naktsmītne, dienas nauda);
  • atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un tamlīdzīgi).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai izmantotu LIAA pakalpojumus, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.


Pieteikšanās līdz 26. martam.

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv