Farmācijas un uztura bagātinātāju ražotāju tirdzniecības misija Vācijā (Frankfurtē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas farmācijas un uztura bagātinātāju uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Vācijā, Frankfurtē, kas norisināsies izstādes " Fi Europe & Ni " ietvaros 2017. gada 28.-30. novembrī.   

Izstāde “Fi Europe & Ni” notiek no 1987. gadā un ir lielākā uztura bagātinātāju nozares starptautiskā izstāde. Izstādes dalībnieku skaits vairāk nekā 20 000 apmeklētāju un vairāk nekā 1500 dalībnieku. Sīkāka informācija mājas lapā: https://www.figlobal.com/fieurope/

Tirdzniecības misijas mērķis ir sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10 uzņēmumi.

Tirdzniecības misijas programma

28.– 29.11.2017. - Ierašanās Frankfurtē un izstādes ““Fi Europe & Ni” apmeklējums. Individuālās tikšanās. 

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.


Pieteikšanās līdz 14. novembrim.

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv