Farmācijas uzņēmumu tirdzniecības misija Vjetnamā, Malaizijā, Indonēzijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas farmācijas nozares ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Vjetnamā, Malaizijā, Indonēzijā, kas norisināsies 2016. gada 31. martā - 8. aprīlī.

Tirdzniecības misijas mērķis ir dibināt kontaktus ar iespējamajiem sadarbības partneriem un veikt tirgus izpēti. Vizītes ietvaros Latvijas farmācijas ražotājiem tiks organizētas tikšanās ar vairumtirgotāju un mazumtirdzniecības ķēžu pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamās sadarbības iespējas. Tirdzniecības misijas ietvaros  būs iespēja apmeklēt starptautisko farmācijas izstādi "CPHI  South East Asia" Džakartā, Indonēzijā.

Tirdzniecības misija tiks organizēta sadarbībā ar LIAA pārstāvniecībām Singapūra un Ķīnā, LR vēstniecībām, kā arī Goda konsulu Indonēzijā. Tikšanās grafiks un potenciālie dalībnieki no Indonēzijas, Vjetnamas, Malaizijas būs zināmi pēc pieteikšanās termiņa beigām, ņemot vērā iesaistīto pušu intereses.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Tirdzniecības misijas grafiks:
31.03.-02.04. Vjetnama
03.04. lidojums no Vjetnamas uz Malaiziju,
04.04.-05.04. Malaizija
05.04. vai 06.04. lidojums no Malaizijas uz Indonēziju
06.04.-08.04. Indonēzija

Dalības maksa vizītē apmēram 350 EUR *

* Par sniegto pakalpojumu LIAA piestādīs rēķinu.  Apmaksāto naudu uzņēmums varēs atgūt 100% apjomā, iesniedzot LIAA rēķinu un samaksas dokumentu tiklīdz jaunais projekts tiks apstiprināts un uzņēmums būs noslēdzis līgumu (sākot no 2016. gada aprīļa).

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Pārējiem komersantiem dalība jāsedz par saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai (tiek izstrādāts) un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku (tiek izstrādāts). De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos vizītes ietvaros, pēc dalības vizītē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Mairita Coņeva, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26311383
Fakss: +371 67039401
E-pasts: mairita.coneva@liaa.gov.lv