Hakatons "Nākotnes medicīna – viedie materiāli, fotonika un tehnoloģijas" (Rigā)

Rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu.

2019. gada 8.-10. novembrī
LU Cietvielu fizikas institūtā

Adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga

Hakatona laikā tiks meklēti inovatīvi risinājumi ar pielietojumu medicīnā, cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā vai biotehnoloģijās.

Trīs dienu laikā dalībnieki veidos starpdisciplināras komandas, attīstīs idejas ar starptautiskas mentoru komandas atbalstu, bet pasākuma noslēgumā prezentēs idejas žūrijai, investoriem, zinātniekiem un interesentiem. Labākās idejas iegūs vērtīgas balvas no atbalstītājiem.

Aicinām dalībniekus ar pavisam “zaļām” idejām, gan arī tos, kam ir jau gatavs pirmais prototips. Gaidīsim arī, ja esi jau no esoša uzņēmuma un Tev ir gatavs produkts, bet tam nepieciešama pilnveide ar augstāku tehnoloģiju palīdzību.

Gaidīsim jebkuru ar medicīnu, biotehnoloģiju vai cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītu ideju, taču īpaši gaidīsim idejas no sekojošiem virzieniem:

  • Personalizētā vai precīzā medicīna
  • Biomarķieri onkoloģijas, infekciju slimību un preventīvās medicīnas jomā
  • Šūnu izpēte dažādās vidēs
  • Biosensori, lab-on-a-chip, organ-on-a-chip iekārtas
  • Diagnostikas iekārtas
  • IT risinājumi personalizētās medicīnas jomā

Tiem, kam vēl nav idejas, būs iespēja pievienoties kādai no komandām ar savu kompetenci (medicīnā, fizikā, bioloģijā, materiālzinātnē, ķīmijā, biznesa attīstībā, dizainā, inženierijā, programmēšanā, mārketingā u.c.).

Pievienojies, un Tu te sastapsi plašu interesentu loku, Tev būs iespēja vienkopus dzirdēt iedvesmojošas idejas, iesaistīties diskusijās un piedalīties jaunrades procesos.

Šis Hakatons pulcēs ar nākotnes medicīnu saistīto nozaru inovatīvas uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībniekus, piedāvājot aizraujošu programmu trīs dienu garumā.

Programma (angļu val.)

Dalība bezmaksas.

Dalībnieku datu apstrādes drošības noteikumi

Kontaktinformācija:
Dace Dumbere-Bregže, vecākā projektu vadītāja
Inovāciju atbalsta nodaļa
Tehnoloģiju departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039454
E-pasts: dace.dumbere@liaa.gov.lv