Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 -2020: izsludināts 2. projektu konkurss

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. -2020. gadam izsludina 2. projektu konkursu un aicina iesniegt sadarbības projektu idejas šādās jomās:

PĀRROBEŽU TŪRISMA ATTĪSTĪBA – izveidojot pārrobežu tūrisma produktus;

vides aizsardzība – īstenojot publiskas kampaņas par resursu taupīšanu un kopīgo ūdens resursu pārvaldības iniciatīvas;

darbaspēka kustības atvieglošana – izveidojot jaunus pakalpojumus pārrobežu darba meklētājiem un darba devējiem.

Otrajā konkursā projektu īstenošanai ir plānots piešķirt 5 miljonus eiro.

Finansējumam var pieteikties valsts iestādes un to atvasinātās publiskās personas, piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes un zinātnes institūcijas. Tāpat var pieteikties pašvaldības un to izveidotās iestādes, pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, kā arī biedrības un nodibinājumi, un privāti uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes.

Projektu idejas ir jāsagatavo, sadarbojoties partneriem no Igaunijas un Latvijas, un jāiesniedz Kopīgā sekretariātā līdz 2017. gada 12. maijam.

Kopīgā sekretariāta komanda Rīgā un Tartu laipni aicina visus interesentus konsultēties par atbalstāmām aktivitātēm un finansējuma piešķiršanas nosacījumiem. Plašāku un detalizētāku informāciju var iegūt programmas mājaslapā www.estlat.eu

Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 Interreg pārrobežu sadarbības programmām, kuras ievieš Eiropas savienības iekšējām robežām piegulošos reģionos.  Programmas ieviešanu vada Igaunijas Finanšu ministrija, kura vienlaikus pilda arī nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas. Latvijā nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Programmu finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, un kopējais atbalsts programmai ir 38 miljoni eiro.

Kontaktinformācija: programmas konsultante Vineta Šnore, vineta.snore@estlat.eu, tālr. +371 29274310

Informāciju sagatavojusi Inta Briede,  vecākā eksperte
Tūrisma produktu attīstības nodaļa
Tūrisma departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039445
E-pasts: inta.briede@liaa.gov.lv

Iezīmes: