IKT nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Baltkrievijā (Minskā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies izstādes "TIBO" laikā 2017. gada 18.-21. aprīli, Baltkrievijā, Minskā!

TIBO ir galvenais informāciju tehnoloģijas pasākums Baltkrievijā. Šis ikgadējais pasākums ietver sevī aktualitātes šādās nozarēs: telekomunikācijas un tiešsaistes infrastruktūras, drošība internetā, viedās pilsētas un viedās mājās, dizaina un vadības sistēmas, multimediju un spēļu ražotāji u.c.

Pasākuma apmeklētājiem ir iespēja iegūt jaunus kontaktus, smelties motivāciju un apskatīt inovatīvus sniegumus no visas pasaules! TIBO sevī iekļauj piecus lielus notikumus: Izstādi, kongresu, Interneta gada balvas ceremoniju, grafiskā dizaina sacensības un Baltkrievijas atvērto datora turnīru. Pasākumā piedalīsies vairāk nekā 28000 apmeklētāji un 200 izstādes dalībnieki. Šogad TIBO ilgs 4 dienas, no 18. aprīļa līdz 21. aprīlim Minskā, Baltkrievijā.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda, vīza), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Gints Reķēns, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26480333
E-pasts: gints.rekens@liaa.gov.lv

 

      

Iezīmes: