IKT un zaļo tehnoloģiju uzņēmumu tirdzniecības misija Norvēģijā (Oslo)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas “zaļo” tehnoloģiju un IKT uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Norvēģijā, kas norisināsies 2019. gada 23. - 26. septembrī Oslo.

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks apmeklēts:

 • Innovation Norway organizēts aprites ekonomikas pasākums “Breaking the barriers in a Circular Economy”, kas pulcēs “zaļo” tehnoloģiju uzņēmumus, apskatot tādas tēmas kā:
  • Izejmateriālu un resursu ekonomiska izmantošana;
  • Ražošanas atkritumu minimizēšanā;
  • Neatjaunojamu resursu aizstāšana ar biomasu;
  • Jauna piesārņojuma mazināšana un bioloģiski noārdāmu produktu attīstība. 

Pasākuma laikā būs gan konference, gan kontaktbirža, kur būs iespējams rezervēt tikšanās ar potenciāliem Norvēģijas sadarbības partneriem.

 • Pasākums “DNB NXT 2019 - Pioneering a sustainable tomorrow”, kas pulcēs vadošos investorus, pētniekus un inovatīvus uzņēmumus, lai piedalītos iedvesmojošās diskusijās, ideju apmaiņā un sadarbības veidošanā. Pasākuma mērķis ir ilgtermiņa risinājumu attīstība šodienas globālajiem izaicinājumiem.

Mērķis ir veicināt partnerību veidošanos ar Norvēģijas uzņēmumiem, ņemot vērā, ka 2020.gadā plānots uzsākt projektu pieņemšanu Norvēģijas finanšu instrumenta programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”, kur pieejams Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 12,5 milj. EUR maziem un vidējiem uzņēmumiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā.

Tirdzniecības misijā plānota līdz 10 Latvijas uzņēmumu dalība (ne vairāk kā 2 pārstāvji no katra uzņēmuma), kuri darbojas “zaļo” tehnoloģiju vai IKT jomā un kuriem jau ir izstrādāti gatavi produkti vai tehnoloģiski risinājumi.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:
Pirmdiena, 23.09.

Ielidošana Oslo un oficiālais “Oslo Innovation Week”atklāšanas pasākums

Otrdiena, 24.09.

 • Vakarā: Innovation Norway organizēts tīklošanās pasākums

Trešdiena, 25.09.
Innovation Norway konference “Breaking the barriers in a Circular Economy”un kontaktbirža.

Ceturtdiena, 26.09.
“DNB NXT 2019 - Pioneering a sustainable tomorrow” pasākums ar iespēju uzņēmumiem caur lietotni organizēt sev tikšanās.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Dalība: bez maksas.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā divām personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. Pielikumu.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Baiba Krūmiņa, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis:+371 67039409, +371 26351850
E-pasts: baiba.krumina@liaa.gov.lv

Iezīmes: