Inovāciju pasākumi "Oslo Innovation week 2016" ietvaros

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina pieteikšanos apmeklēt Oslo Innovation week 2016 ietvaros rīkotos pasākumus Norvēģijā, kas norisināsies Oslo laika periodā no 17. līdz 21. oktobrim.

"Oslo Innovation week" ir ikgadējs notikums, kas norisinās Norvēģijas galvaspilsētā Oslo piecas dienas. Šajās dienās visiem interesentiem notiek dažādi inovāciju jomai veltīti pasākumi – semināri, forumi, tīklošana, B2B tikšanās utt. Oslo Innovation week programma pieejama šeit.

Dalības Oslo Innovation week mērķis ir veicināt Latvijas komersantu sadarbības tīklu veidošanu donorvalstī, kā arī prezentēt (pitching formātā) sava uzņēmuma inovatīvo biznesa ideju potenciālajiem sadarbības partneriem (prezentēšanās ir obligāta). Latvijas komersantiem tiek dota iespēja piedalīties pasākumos pēc pašu izvēles, saskaņā ar Oslo Innovation week programmu.

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” īstenošanas kārtība”, t.sk., de minimis atbalsta piešķiršanas noteikumiem.

Nosacījumi dalībai pasākumā:

  1. Komersants ir pieteicies pasākumam līdz 2016. gada 16. septembrim.
  2. Komersants atbilst sīkā, mazā vai vidēja komersanta statusam;
  3. Komersants ir aizpildījis un atsūtījis LIAA pieteikuma anketu dalībai, kā arī aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu atbilstoši 2014. gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1. Pielikumam;
  4. Komersants ir saņēmis atbalstu biznesa idejas attīstībai  (programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” iepriekš noteiktā projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” ietvaros (saņēmis/saņem pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalstu), vai ir saņēmis riska kapitāla, vai cita atbalsta programmas atbalstu)
  5. Komersants nav pasludināts par maksātnespējīgu un ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskā aizsardzības process un nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
  6. Komersantam nav nodokļu parādu.

Līgums par atbalsta saņemšanu(projekts)

Pieteikties var elektroniski, atsūtot pieteikumu un de minimis veidlapu uz e-pastu: nor.projekti@liaa.gov.lv , parakstītus ar elektronisko parakstu. Ja nav iespējams atsūtīt dokumentus parakstītus ar elektronisko parakstu, tad atsūtiet skanētā veidā, bet papildus tam tad pieteikums un de minimis atbalsta uzskaites veidlapa jāiesniedz klātienē LIAA (5.stāvā, Lietvedībā, darba dienās no plkst.8:30 līdz plkast.17:00) vai atsūtot pa pastu uz adresi: LIAA, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Dokumentiem jābūt juridiskam spēkam (to parakstījušas paraksttiesīgās personas).

LIAA attiecina (atmaksā finansējumu) šādām izmaksām:

  1. Dienas nauda (max 5 dienas, 52 EUR/dienā – 1 personai);
  2. Viesnīcas izdevumi (max 4 naktis, 1440 NOK/1 nakts – 1 personai);
  3. Ceļa un sabiedriskā transporta izdevumi ( (a) aviobiļetes; (b) braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā, nepārsniedzot 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas);
  4. Dalības maksa pasākumos - līdz 1000 EUR (t.sk., PVN).

Maksimālais komersantu skaits – 5 līdz 10 komersanti;
Maksimālais dalībnieku skaits vienam komersantam – 2 personas.

Pasākuma programma

Kontaktinformācija: 
Inese Sārtaputne, Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039423, +371 26433880
Fakss: +371 67039401
E-pasts: inese.sartaputne@liaa.gov.lv