Interjera priekšmetu - mēbeļu un dizaina aksesuāru ražotāju tirdzniecības misija un produktu ekspozīcija Itālijā (Milānā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas interjera priekšmetu un mēbeļu ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā un produktu ekspozīcijā Itālijā, kas norisināsies starptautiskās izstādes ”Salone Internazionale del Mobile” norises laikā Milānā 2017. gada 3.-9. aprīlī.

Tirdzniecības misijas ietvaros plānota produktu ekspozīcija Milānā Dizaina nedēļas aktivitāšu “FUORISALONE” ietvaros, divpusējās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem gan ekspozīcijas ietvaros, gan apmeklējot izstādi ”Salone Internazionale del Mobile 2017”.

"Salone Internazionale del Mobile (Salone del Mobile. Milano)” ir viena no pasaules vadošajām interjera priekšmetu un mēbeļu izstādēm. Izstāde pirmo reizi notika 1961. gadā ar mērķi veicināt itāļu mēbeļu un interjera aksesuāru eksportu, bet kopš tā laika katru gadu ir attīstījusies un kļuvusi par starptautiski atzītu dizaineru, ražotāju un iepircēju tikšanās platformu. Izstāde aizņem vairāk kā 150 tūkstošus m2 lielu platību un 2016. gadā to apmeklēja vairāk kā 372 000 apmeklētāju no 165 pasaules valstīm.

Izstādes norises laikā notiek Milānas Dizaina nedēļa, kuras ietvaros dažādās vietās ārpus izstādes norisinās ap 1200 pasākumu – dažādu organizāciju un uzņēmumu rīkotas dizaina un produktu izstādes, instalācijas, performances, neformālas tikšanās utml. ar mērķi popularizēt dizainu, atrast jaunas idejas, produktus, risinājumus, kā arī jaunus sadarbības partnerus un noslēgt darījumus. Minētā aktivitāte ir ieguvusi nosaukumu “FUORISALONE” (‘’ārpus izstādes”), to spontāni 1980.-os gados aizsāka mēbeļu un industriālās dizaina uzņēmēji, šobrīd tā ir izpletusies arī citos saistītajos sektoros, piemēram, māksla, mode, automobiļu u.c. augstās tehnoloģijas, telekomunikācijas, pārtika. “FUORISALONE” aktivitātes nekoordinē neviena institūcija, informācijas apmaiņai ir izveidots portāls, kur tiek publicēta informācija par visām aktivitātēm.

FUORISALONE” pasākumi notiek visā Milānā, bet koncentrēti 3 galvenajās zonās – Tortona, Brera, Lambrate. Tortona ielas rajons ir vieta, kur vēsturiski aizsākās “FUORISALONE” un šobrīd ir kļuvis par pazīstamu dizaina un modes kvartālu, šeit atrodas arī Milānas Kultūras muzejs “MUDEC”. 

Kopumā tiek lēsts, ka Milānas Dizaina nedēļa pulcē vairāk kā 400 000 apmeklētājus, tai skaitā potenciālie iepircēji un klienti no vairāk kā 160 pasaules valstīm un šai laikā iniciēto darījumu apjoms pārsniedz 250 miljonus eiro.

Tortona ielas rajonā, dizaina izstāžu, performanču un pasākumu kompleksa “SUPERSTUDIO” (Tortona ielā 27) rīkotā “SUPERDESIGN SHOW 2017” ietvaros 2017. gada 3.-9. aprīlī plānota Latvijas dizaina un interjera priekšmetu ekspozīcija.

SUPERSTUDIO ir “FUORISALONE” aktivitāšu aizsācējs Tortona ielas rajonā un vairāk nekā 15 gadus ir centrālā vieta, kas pulcē arhitektus, dizainerus, nozares uzņēmējus, žurnālistus, kā arī salonu īpašniekus un citus potenciālos iepircējus arī citus interesentus. 2016. gadā apmeklētāju skaits sasniedza 130 000, no kuriem 2270 žurnālisti. Ap 75% no apmeklētājiem ir nozares profesionāļi, 45% no ārvalstīm.

Sīkāka informācija par SUPERSTUDIO un “SUPERDESIGN SHOW 2017 publicēta šeit.

“SUPERDESIGN SHOW 2017” tēma ir “TIME TO COLOR!un dalībnieki savās ekspozīcijās tiek aicināti likt uzsvaru uz krāsām, izmantojot tās kā izteiksmes veidu.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Produkti izvietošanai ekspozīcijā tiks izraudzīti pēc to atbilstības tēmai.

Uzņēmumiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transports, dienas nauda, viesnīca u.c.
  • Ekspozīcijas platības nomas izmaksas
  • Mārketinga materiālu maketēšanas, drukāšanas, transportēšanas un izplatīšanas izmaksas
  • Eksponātu transportēšanas izmaksas
  • Ceļa un uzturēšanās izmaksas (aviobiļete 150 – 200 EUR, viesnīca no 100 EUR / nakts

Precīzas dalības izmaksas būs iespējams noteikt, kad būs zināms dalībnieku skaits.

Dalības izmaksu segšanai dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu Eiropas Savienības fondu programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. Tāpat informējam, ka atbilstoši Eiropas Komisijas nosacījumiem Eiropas Savienības fondu programmā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" atbalstu varēs saņemt tikai mazie un vidējie uzņēmumi, kas atbilst EK Regulas Nr.641/2014 1.pielikumā 2.pantā minētajām pazīmēm.”

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstua ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc tirdzniecības misijas dalībnieku apstiprināšanas un organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Par šiem un citiem jautājumiem tiks sarīkota sanāksme ar iesaistītajiem uzņēmumiem uzreiz pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
Fakss: +371 67039401
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv

Andra Minkeviča, LIAA pārstāvniecības Itālijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Itālijā
Via Giovanni Battista Martini 13, 00198 Roma, Italia
Tālrunis: +39 3338286965
E-pasts: andra.minkevica@liaa.gov.lv